Parlamentarisk kommitté

Här finns information om den parlamentariska kommittén som Jönköpings kommunfullmäktige tillsätter under varje politisk mandatperiod.

Kommittén består av politiker som företräder de partier som finns i kommunfullmäktige. 

Kommitténs uppgift

Kommitténs uppgift är att se över den politiska organisationen som utövas i Jönköpings kommun och, inför en ny mandatperiod, föreslå förändringar i organisationen. Även övergripande frågor kring förvaltningsorganisationen ingår i kommitténs uppgifter. Frågor som diskuteras i kommittén väcks av ledamöterna i kommittén eller är överlämnade från kommunfullmäktige.

Förändringar som parlamentariska kommittén föreslår redovisas i en rapport. Rapporten behandlas i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige fattas sedan slutgiltigt beslut om kommitténs förslag.

Innevarande parlamentariska kommitté

I den innevarande parlamentariska kommittén ingår politiska företrädare för

  • Socialdemokraterna
  • Centerpartiet
  • Liberalerna
  • Miljöpartiet
  • Vänsterpartiet
  • Kristdemokraterna
  • Moderaterna
  • Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna innehar posten som ordförande i kommittén och Moderaterna innehar posten som vice ordförande. Till sitt förfogande har parlamentariska kommittén en sekreterare som utses bland kommunens tjänstemän.

De förändringar som kommittén föreslår gäller för den politiska organisation som Jönköpings kommun ska ha under nästa mandatperiod.

Senast granskad/publicerad: