Politiska nämnder

Här hittar du information om de 12 politiska nämnderna som ansvarar för olika delar av kommunens verksamhet och styr förvaltningarnas arbete.

Rådhuset i Jönköping med fontän i förgrunden.