search
Sök
menu
Meny
Sök

Politiska nämnder

Rådhuset i Jönköping

En del nämnder måste finnas i alla kommuner. I övrigt beslutar kommunfullmäktige vilka nämnder som ska finnas. I Jönköpings kommun finns det 12 politiska nämnder utöver kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige är högsta beslutande instans i kommunen. Men där fattas inte alla beslut. Många frågor överlåts till kommunstyrelsen eller någon av nämnderna.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd, krisledningsnämnd och överförmyndarnämnd måste finnas i alla kommuner.

Kommunfullmäktige tillsätter de nämnder som behövs för att fullgöra de uppgifter som enligt lagar ligger på kommunerna (socialtjänstlagen, plan- och bygglagen, skollagen m.m.). Övriga nämnder är frivilliga och inrättas av varje kommun efter behov. Ledamöterna i Jönköpings kommuns 12 nämnder är mellan 3 och 15 till antalet.