search
Sök
menu
Meny

Äldrenämnden

Äldrenämnden har bland annat det övergripande ansvaret för kommunens äldreomsorg.

Äldrenämnden har det övergripande ansvaret för kommunens äldreomsorg och allmänt förebyggande och uppsökande verksamhet som hör till äldreomsorgen, ledningen av kommunens hälso- och sjukvård inom äldreomsorgsområdet samt i vissa delar för kommunens färdtjänst.

Nämnden ska också medverka i samhällsplaneringen utifrån ett äldreperspektiv.

Äldrenämnden ansvarar, inom sitt ansvarsområde, för övergripande policyfrågor, budgetäskanden, budgetfördelning, personalfrågor samt utfärdande av rekommendationer och riktlinjer för områdesnämndernas verksamhet.

Äldrenämnden är personalmyndighet för all personal inom äldreomsorgsfunktionen.


Kontakt

Äldrenämnden
Äldrenämnden
Socialnämnden, nämndskansliet,
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00