search
Sök
menu
Meny

Barn- och utbildningsnämnden

Gruppfoto på män och kvinnor framför rostrött draperi.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, grundskola, särskola, fritidshem, särskola och kulturskola samt UPPTECH.

Barn- och utbildningsnämnden ska leda, utveckla och utvärdera verksamheten, som regleras i olika lagar och förordningar. Nämnden kan ta egna initiativ i vissa frågor, som t.ex planering av nya förskolor och skolor.

Barn- och utbildningsnämndens beslut verkställs genom de anställda i utbildningsförvaltningen, som är kommunens största förvaltning med ca 4 600 anställda. I nämndens ansvarsområde ingår tre skolområden och en gemensam administration.

Sök förtroendevald politiker efter namn eller politiskt parti

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare enligt kommunfullmäktiges beslutade ordninglänk till annan webbplats

pdf: Sammanträdeskalender, möteskalender (pdf, 113.1 kB)

pdf: Reglemente barn- och utbildningsnämnden (pdf, 156.8 kB)

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Box 1002
561 24 Huskvarna

Tfn 036-10 50 00