search
Sök
menu
Meny
Sök

Barn- och utbildningsnämnden

Gruppfoto på män och kvinnor framför rostrött draperi.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, kulturskola samt UPPTECH.

Barn- och utbildningsnämnden ska leda, utveckla och utvärdera verksamheten, som regleras i olika lagar och förordningar. Nämnden kan ta egna initiativ i vissa frågor, som t.ex planering av nya förskolor och skolor.

Barn- och utbildningsnämndens beslut verkställs genom de anställda i utbildningsförvaltningen, som är kommunens största förvaltning med ca 4 600 anställda. I nämndens ansvarsområde ingår tre skolområden och en gemensam administration.

Sök förtroendevald politiker efter namn eller politiskt parti

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare enligt kommunfullmäktiges beslutade ordning Pdf, 63.9 kB. (Pdf, 63.9 kB)

Sammanträdeskalender, möteskalender

pdf: Reglemente barn- och utbildningsnämnden Pdf, 156.8 kB. (Pdf, 156.8 kB)

KONTAKT

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Box 1002
561 24 Huskvarna

Tfn 036-10 50 00