search
Sök
menu
Meny

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen ska granska ändamålsenligheten och den ekonomiska nyttan i kommunens och bolagens verksamhet.

Granskningen görs på uppdrag av kommunfullmäktige och omfattar också nämndernas styrning och kontroll.

Kommunrevisionen arbetar oberoende och objektivt och är en del av den demokratiska kontrollen. Revisionens uppgift är att kontrollera och säkerställa att verksamheten i Jönköpings kommun utförs säkert, att de uppsatta målen nås och att det sker på det sätt som det var tänkt.

Kommunrevisionens sammanträden

Dag, tid och plats för kommunrevisionens sammanträden ser du i sammanträdeskalendern (se dokument nedan).

Kontakt

Kommunrevisionen
Stadskontoret
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00