search
Sök
menu
Meny
Sök

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden ska leda kommunens arbete vid en kris.

Krisledningsnämnden har som enda uppgift att enligt lagen om extraordinär händelser leda kommunens arbete vid en kris. Nämnden kan då ta över hela eller delar av uppgifter från andra nämnder som är berörda.

Sök förtroendevald politiker efter namn eller politiskt parti

Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare enligt kommunfullmäktiges beslutade ordning Länk till annan webbplats.

pdf: Reglemente krisledningsnämnden Pdf, 114 kB. (Pdf, 114 kB)