search
Sök
menu
Meny
Sök

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämdens verksamheten spänner över ett stort område bl.a. tillsyn av industrier och annan verksamhet, bostadsfrågor som t.ex. ventilation och buller, föroreningar i luft, mark och vatten samt livsmedelstillsyn.

En stor del av miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet är reglerad i olika lagar, t.ex. miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och strålskyddslagen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en viss rådgivande funktion till företag, privatpersoner och övriga kommunala förvaltningar. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar sedan 1995 ut miljöpriset som är på totalt 50 000 kronor. På detta vis belönar nämnden någons aktiva insatser som syftar till en bättre miljö, resurshushållning, ekologisk hållbarhet eller kretsloppstänkande.

Sök förtroendevald politiker efter namn eller politiskt parti

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ledamöter och ersättare enligt kommunfullmäktiges beslutade ordning Länk till annan webbplats.

Miljöpris

Sammanträdeskalender, möteskalender Jönköpings kommun

pdf: Reglemente Miljö- och hälsoskyddsnämnden Pdf, 605.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 605.1 kB)

KONTAKT

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00

Mats Larsson-Weidman
Ordförande

Anders Hansson
Tf. miljö- och hälsoskyddsdirektör

Anders Hansson
Administrativ chef

Ann-Mari Gudmundsson
Nämndsekreterare