search
Sök
menu
Meny

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

En stor del av miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet är reglerad i olika lagar, t.ex. miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och strålskyddslagen.

Verksamheten spänner över ett stort område bl.a. tillsyn av industrier och annan verksamhet, bostadsfrågor som t.ex. ventilation och buller, föroreningar i luft, mark och vatten samt livsmedelstillsyn.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en viss rådgivande funktion till företag, privat-personer och övriga kommunala förvaltningar.  Miljö- och hälsoskyddsnämnden är också pådrivande nämnd för det kommunala Agenda 21-arbetet.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00

Susanne Wismén
Ordförande

Håkan Strid
Miljö- och hälsoskyddschef

Anders Hansson
Administrativ chef

Ann-Mari Gudmundssson
Nämndsekreterare