search
Sök
menu
Meny

Kallelser, protokoll och handlingar från miljö- och hälsoskyddsnämnden

All publicering på hemsidan regleras av bland annat personuppgiftslagen (PUL) och sekretesslagen. Vissa personuppgifter publiceras därför inte i samband med att kallelser, protokoll och handlingar görs tillgängliga på webbplatsen.

Ärendehandlingar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden publicerar idag kallelser, protokoll och vissa ärendehandlingar. Om ärendehandlingen är olämplig att publicera i enlighet med PUL finns den istället tillgänglig på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00

Susanne Wismén
Ordförande

Håkan Strid
Miljö- och hälsoskyddschef

Anders Hansson
Administrativ chef

Ann-Mari Gudmundssson
Nämndsekreterare