search
Sök
menu
Meny
Sök

Kallelser, protokoll och handlingar från miljö- och hälsoskyddsnämnden

Här finns kallelser, protokoll och handlingar från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

All publicering på hemsidan regleras av bland annat dataskyddsförordningen (gdpr) och offentlighets- och sekretesslagen. Vissa personuppgifter publiceras därför inte i samband med att kallelser, protokoll och handlingar görs tillgängliga på webbplatsen.

Ärendehandlingar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden publicerar idag kallelser, protokoll och vissa ärendehandlingar. Om ärendehandlingen är olämplig att publicera i enlighet med gdpr finns den istället tillgänglig på miljö- och hälsoskyddskontoret.

KONTAKT

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00

Mats Larsson-Weidman
Ordförande

Anders Hansson
Tf. miljö- och hälsoskyddsdirektör

Anders Hansson
Administrativ chef

Ann-Mari Gudmundsson
Nämndsekreterare