Socialnämnden

Gruppbild på män och kvinnor framför draperi.

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens funktions­hinder­omsorg.

Inom sitt ansvarsområde ansvarar nämnden för allmänt förebyggande och uppsökande verksamhet, liksom medverkan i samhällsplaneringen.

Socialnämnden ansvarar för övergripande policyfrågor, budgetäskanden, budgetfördelning, personalfrågor samt utfärdar rekommendationer och riktlinjer inom nämndens ansvarsområde.

Socialnämnden har också ansvar för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen, tillsyn över folköl- och tobaksförsäljning samt kontroll av försäljning av viss receptfria läkemedel.

Socialnämnden är personalmyndighet för all personal inom funktionshinderomsorgen samt för förvaltningens stabspersonal.

Sammanträdesdagar

Socialnämnden sammanträder i regel på tisdagar klockan 13.00 en gång per månad i Sessionssalen, Juneporten.

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 22 mars
 • 20 april
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 23 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Socialnämnden
Administrativa enheten,
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00