search
Sök
menu
Meny

Socialnämnden

Gruppbild på män och kvinnor framför draperi.

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens funktions­hinder­omsorg.

Inom sitt ansvarsområde ansvarar nämnden för allmänt förebyggande och uppsökande verksamhet, liksom medverkan i samhällsplaneringen.

Socialnämnden ansvarar för övergripande policyfrågor, budgetäskanden, budgetfördelning, personalfrågor samt utfärdar rekommendationer och riktlinjer inom nämndens ansvarsområde.

Socialnämnden har också ansvar för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen, tillsyn över folköl- och tobaksförsäljning samt kontroll av försäljning av viss receptfria läkemedel.

Socialnämnden är personalmyndighet för all personal inom funktionshinderomsorgen samt för förvaltningens stabspersonal.

Sök förtroendevald politiker efter namn eller politiskt parti

Socialnämndens ledamöter och ersättare enligt kommunfullmäktiges beslutade ordninglänk till annan webbplats

pdf: Sammanträdeskalender, möteskalender (pdf, 113.1 kB)

pdf: Reglemente socialnämnden (pdf, 112.9 kB)

pdf: Verksamhetsberättelse 2019 (pdf, 946.2 kB)

Kontakt

Socialnämnden
Administrativa enheten,
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00