Socialnämnden

Gruppbild på män och kvinnor framför draperi.

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens funktions­hinder­omsorg.

Inom sitt ansvarsområde ansvarar nämnden för allmänt förebyggande och uppsökande verksamhet, liksom medverkan i samhällsplaneringen.

Socialnämnden ansvarar för övergripande policyfrågor, budgetäskanden, budgetfördelning, personalfrågor samt utfärdar rekommendationer och riktlinjer inom nämndens ansvarsområde.

Socialnämnden har också ansvar för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen, tillsyn över folköl- och tobaksförsäljning samt kontroll av försäljning av viss receptfria läkemedel.

Socialnämnden är personalmyndighet för all personal inom funktionshinderomsorgen samt för förvaltningens stabspersonal.

Kallelser och protokoll från socialnämnden

Sök förtroendevald politiker efter namn eller politiskt parti

Socialnämndens ledamöter och ersättare enligt kommunfullmäktiges beslutade ordning Länk till annan webbplats.

Sammanträdeskalender, möteskalender

pdf: Reglemente socialnämnden Pdf, 112.9 kB. (Pdf, 112.9 kB)

KONTAKT

Socialnämnden
Administrativa enheten,
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00