Stadsbyggnadsnämnden

Gruppbild på män och kvinnor framför grå vägg.

Stadsbyggnadsnämnden har hand om utveckling och samordning av stadsbyggnadsfrågor i sin helhet.

Detta innefattar ansvar för byggande, planering, fastighetsbildning, trafik- och utvecklingsprojekt samt kommunens kart- och mätningsinfrastruktur.

Verksamheten handlar både om att utveckla och förädla kommunens befintliga bebyggelse- och stadsmiljöer och att skapa goda, nya livsmiljöer för invånarna. Samhällsbyggandet ska bedrivas i riktning mot en hållbar utveckling där såväl ekonomiska, sociala som ekologiska frågor beaktas.

Stadsbyggnadsnämnden har även ansvar för räddningstjänstens verksamhet. Därmed svarar nämnden för många av kommunens skyldigheter inom området skydd mot olyckor. I begreppet skydd mot olyckor ingår såväl förebyggande åtgärder som akuta insatser i samband med inträffade olyckor. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar också för tillstånd och tillsyn när det gäller hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva varor.

Sök förtroendevald politiker efter namn eller politiskt parti

Stadsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare enligt kommunfullmäktiges beslutade ordning Pdf, 106.5 kB. (Pdf, 106.5 kB)

pdf: Sammanträdeskalender, möteskalender 2022 Pdf, 138.8 kB. (Pdf, 138.8 kB)

pdf: Reglemente stadsbyggnadsnämnden Pdf, 237.9 kB. (Pdf, 237.9 kB)

KONTAKT

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00