search
Sök
menu
Meny
Sök

Stadsbyggnadsnämndens sammanträden

Här finns information om stadsbyggnadsnämndens sammanträden. De sammanträder vanligtvis en gång per månad.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Sammanträdestider och platser 2021

Datum

Klockan

Plats

2022-01-20

08.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

2022-02-10

08.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

2022-03-10

08.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

2022-04-07

08.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

2022-05-12

08.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

2022-06-16

08.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

2022-08-25

08.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

2022-09-22

08.30

Elmia kongress & konferens

2022-10-20

08.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping

2022-11-17

08.30

John Bauer hotel, lokal Humpe

2022-12-15

08.30

Sessionssalen, Juneporten Jönköping


KONTAKT

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00