search
Sök
menu
Meny

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har ansvaret för kommunens mark och fastigheter, naturområden, gator och parker, skogar och naturreservat, färjetrafik, hamnar och parkeringsverksamhet.

Nämnden har också ansvar för vatten och avlopp samt planering för kommunens bostads- och markförsörjning. Verksamheten utförs av tekniska kontoret.

Tekniska nämnden lämnar förslag på taxor inom ansvarsområdet, t.ex p-avgifter och va-taxor.

Vidare sker byggledning och projektering vid ny-, om- och tillbyggnader i kommunal regi samt exploatering av mark för bostads- och industriändamål.

Städning av kommunala lokaler sköts av tekniska kontoret på uppdrag av kommunen olika förvaltningar och bolag.

Kontakt

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00