Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Gruppfoto på män och kvinnor framför rostrött draperi.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för alla frågor som rör gymnasieutbildning, inklusive gymnasiesärskola, vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska leda, utveckla och utvärdera verksamheten, som delvis regleras i olika lagar och förordningar.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut verkställs genom de anställda i utbildningsförvaltningen, som är kommunens största förvaltning med ca 4 600 anställda.

I nämndens ansvarsområde ingår kommunens ungdomsgymnasier, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och en gemensam administration.

Sök förtroendevald politiker efter namn eller politiskt parti

Utbildnings- och arbetsmarknads nämndens ledamöter och ersättare enligt kommunfullmäktiges beslutade ordning Pdf, 54 kB. (Pdf, 54 kB)

Sammanträdeskalender, möteskalender

pdf: Reglemente Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Pdf, 137.3 kB. (Pdf, 137.3 kB)

KONTAKT

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Box 1002
561 24 Huskvarna

Tfn 036-10 50 00