Valnämnden

Gruppfoto på fyra personer som står framför en brun vägg.

Valnämnden svarar för genomförandet av val.

Valnämnden svarar för genomförandet av valen till riksdag, landsting, kommun och Europaparlamentet. Valnämnden administrerar också folkomröstningar.

Du når oss på Valnämnden genom att ringa oss på telefon 036-10 50 00 eller mejla till valnamnd@jonkoping.se.

Sök förtroendevald politiker efter namn eller politiskt parti

Valnämndens ledamöter och ersättare enligt kommunfullmäktiges beslutade ordning Länk till annan webbplats.

Sammanträdeskalender, möteskalender

pdf: Reglemente valnämnden Pdf, 21.4 kB. (Pdf, 21.4 kB)

KONTAKT

Valnämnden
Valnämnden
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00