search
Sök
menu
Meny

Ekonomi och budget för Jönköpings kommun

På ekonomisidorna hittar du information med ekonomisk anknytning både om Jönköpings kommun, de kommunala bolagen och de donationsstiftelser som kommunen förvaltar.

Jönköpings kommun organisation omfattar en förvaltningsorganisation med nio förvaltningar och en bolagskoncern med moderbolaget Rådhus AB och 18 dotterbolag samt 4 dotterdotterbolag. Av dotterbolagen är 16 helägda och 2 delägda. 

Kommunkoncernen omsatte år 2015 cirka 10 mdkr. Balansomslutningen år 2015 var 17,4 mdkr. Kommunkoncernen har cirka 11 100 tillsvidareanställda årsarbetare. Jönköpings kommun förvaltar ca 60 donationsfonder.

Kontakt

Leif Eriksson
Ekonomichef Jönköpings kommun
Tfn 036-10 27 07, mobil 070 632 27 07