search
Sök
menu
Meny

Ekonomi och budget för Jönköpings kommun

På ekonomisidorna hittar du information med ekonomisk anknytning om Jönköpings kommun och om de kommunala bolagen.

Jönköpings kommun organisation omfattar en förvaltningsorganisation med åtta förvaltningar och en bolagskoncern med moderbolaget Rådhus AB och 16 dotterbolag samt 9 dotterdotterbolag. Av dotterbolagen är 14 helägda och 2 delägda.

Kommunkoncernen omsatte år 2017 cirka 11,5 mdkr. Balansomslutningen år 2017 var 18,8 mdkr.

Kommunkoncernen har cirka 11 600 tillsvidareanställda årsarbetare.

Kontakt

Kent Lundwall
Ekonomichef Jönköpings kommun
Tfn 036-10 57 32, mobil 070-611 57 32