search
Sök
menu
Meny

Faktura till Jönköpings kommun

Här får du som är leverantör till kommunen information om vad du ska tänka på vid fakturering.

Det är viktigt att fakturor och eventuella fakturabilagor som skickas till Jönköpings kommun kommer till rätt fakturaadress.

Pappersfakturor skickas till:
Jönköpings kommun
Ref xxxxxx
Box 393, 551 15 Jönköping

Vi tar också emot pdf-fakturor via mail. Adressen är:
box393@jonkoping.se

Kravet på fakturan (förutom det som är angivet nedan) är att vi endast kan ta
emot en faktura per pdf-fil, samt att eventuella underlag till fakturan måste
ingå i filen, inte skickas som separata dokument.

Jönköpings kommun behandlar alla leverantörsfakturor i ett elektroniskt flöde. För att fakturan ska komma till rätt mottagare måste därför en referens anges på varje faktura. Referensen består av 2 eller 3 siffror direkt följt av 1-5 bokstäver (versaler), t.ex. 10ABC. Referens ska alltid uppges av den som beställer. I annat fall ska leverantören fråga efter referens. Leveransadressen är alltid en annan än fakturaadressen. Övriga uppgifter som en faktura ställd till Jönköpings kommun ska innehålla är:

 • Fakturadatum
 • Unikt fakturanummer
 • Köparens namn
 • Ert namn och er adress
 • Ert organisationsnummer
 • Ert momsregistreringsnummer
 • Uppgift om F-skattebevis
 • Vad varan/tjänsten avser (ev. specifikation i bilaga)
 • När varan/tjänsten levererades
 • Betalningsvillkor, förfallodatum
 • Bank- och/eller plusgiro
 • Belopp (nettobelopp, momsbelopp samt bruttobelopp)
 • Momssats

Övrig post (t.ex. orderbekräftelser, kataloger, reklam, vanliga brev) ska inte adresseras till fakturaadressen utan till förvaltningens postadress.

Våra betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst om inte annat avtalats med leverantören. Expeditions-, fakturerings- eller andra avgifter accepteras inte.

Jönköpings kommuns organisationsnummer är: 212000-0530. VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden) är SE 212000053001.