search
Sök
menu
Meny

Statistik och utredningar

Pärmryggar med text.

Statistik om Jönköping finns bland annat för arbetsmarknad, befolkning och bostäder. Dessutom redovisas folkmängds­förändringar kvartalsvis.

Rapporter och utredningar

Ett urval av rapporter och utredningar finns även tillgängliga, bl.a. rapport om befolk­nings­­prognos, valrapporter samt rapport om sysselsättnings- och pendlingsutveckling. Under e-tjänster kan du anmäla dig för prenumeration.

Områdesfakta, Fickfakta och Statistisk årsbok

Områdesfakta redovisar statistik för delområden i kommunen. Utredningsenheten ger årligen ut foldern Fickfakta vilken även finns för nedladdning. Uppgifter i form av tabeller och diagram ur Statistisk årsbok  finns att ladda ner från vår Statistikdatabas med tabeller.  Äldre årsböcker finns under länken Statistisk årsbok.

Nyhetsbrev, Jönköping i siffror

Fyra gånger om året skickar vi ut utredningsenhetens nyhetsbrev till våra prenumeranter. Nyhetsbrevet publiceras i samband med att vi får nya befolkningstal från Statistiska centralbyrån, vilket sker kvartalsvis.  Under E-tjänster kan du anmäla dig för prenumeration.

Ytterligare statistik

På stadskontorets utredningsenhet kan du få hjälp med ytterligare statistik som rör Jönköpings kommun. Kontaktuppgifter finns här på sidan.

Statistik i korthet om Jönköpings kommun

Folkmängd 2019-06-30: 139 862

Befolkning 2018

 • Folkmängd 2018-12-31: 139 222
 • Befolkningstäthet (inv/km²): 94
 • Folkökning: 1 741
 • Födda: 1 688
 • Döda: 1 253
 • Inflyttade: 7 299
 • Utflyttade: 6 001

Bostäder 2018

 • Flerbostadshus: 40 187
 • Småhus: 25 325
 • Övriga hus: 1 291
 • Totalt: 66 803

Sysselsättning 2017

 • Antal sysselsatta: 75 517
  Förvärvsarbetande dagbefolkning, samtliga som arbetar inom kommunen oavsett var de bor.
 • Inpendling: 14 444
 • Utpendling: 8 793
 • Förvärvsfrekvens (20-64 år) kvinnor: 80,7 %
 • Förvärvsfrekvens (20-64 år) män: 83,3 %
 • Förvärvsfrekvens (20-64 år) totalt: 82,0 %

Yta

 • Landareal (km²): 1 480

Kontakt

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30