Statistik och utredningar

Illustration av en pil uppåt med kurvor.

Här hittar du statistik om Jönköping, bland annat för arbetsmarknad, befolkning och bostäder. Dessutom redovisas folkmängds­förändringar kvartalsvis.

Rapporter och utredningar

Ett urval av rapporter och utredningar finns även tillgängliga, bl.a. rapport om befolk­nings­­prognos, valrapporter samt rapport om sysselsättnings- och pendlingsutveckling. Under e-tjänster kan du anmäla dig för prenumeration.

Områdesfakta

Områdesfakta redovisar statistik för delområden i kommunen.

Nyhetsbrev, Jönköping i siffror

Fyra gånger om året skickar vi ut utredningsenhetens nyhetsbrev till våra prenumeranter. Nyhetsbrevet publiceras i samband med att vi får nya befolkningstal från Statistiska centralbyrån, vilket sker kvartalsvis.  Under E-tjänster kan du anmäla dig för prenumeration.

Ytterligare statistik

På stadskontorets utredningsenhet kan du få hjälp med ytterligare statistik som rör Jönköpings kommun. Kontaktuppgifter finns här på sidan.

Statistik i korthet om Jönköpings kommun

Folkmängd 2022-09-30: 144 699

Befolkning 2021

 • Folkmängd 2021-12-31: 143 579
 • Befolkningstäthet (inv/km²): 97
 • Folkökning: 1 152
 • Födda: 1 651
 • Döda: 1 140
 • Inflyttade: 7 562
 • Utflyttade: 6 962

Bostäder 2021

 • Flerbostadshus: 43 216
 • Småhus: 25 786
 • Övriga hus: 851
 • Totalt: 69 853

Sysselsättning 2020

 • Antal sysselsatta: 77 348
  Förvärvsarbetande dagbefolkning, samtliga som arbetar inom kommunen oavsett var de bor.
 • Inpendling: 14 936
 • Utpendling: 8 874
 • Förvärvsfrekvens (20-64 år) kvinnor: 79,2 %
 • Förvärvsfrekvens (20-64 år) män: 81,4 %
 • Förvärvsfrekvens (20-64 år) totalt: 80,4 %

Yta

 • Landareal (km²): 1 480

Senast granskad/publicerad: