search
Sök
menu
Meny
Sök

Statistik och utredningar

Illustration av en pil uppåt med kurvor.

Här hittar du statistik om Jönköping, bland annat för arbetsmarknad, befolkning och bostäder. Dessutom redovisas folkmängds­förändringar kvartalsvis.

Rapporter och utredningar

Ett urval av rapporter och utredningar finns även tillgängliga, bl.a. rapport om befolk­nings­­prognos, valrapporter samt rapport om sysselsättnings- och pendlingsutveckling. Under e-tjänster kan du anmäla dig för prenumeration.

Områdesfakta

Områdesfakta redovisar statistik för delområden i kommunen.

Nyhetsbrev, Jönköping i siffror

Fyra gånger om året skickar vi ut utredningsenhetens nyhetsbrev till våra prenumeranter. Nyhetsbrevet publiceras i samband med att vi får nya befolkningstal från Statistiska centralbyrån, vilket sker kvartalsvis.  Under E-tjänster kan du anmäla dig för prenumeration.

Ytterligare statistik

På stadskontorets utredningsenhet kan du få hjälp med ytterligare statistik som rör Jönköpings kommun. Kontaktuppgifter finns här på sidan.

Statistik i korthet om Jönköpings kommun

Folkmängd 2022-03-31: 143 901

Befolkning 2021

 • Folkmängd 2021-12-31: 143 579
 • Befolkningstäthet (inv/km²): 97
 • Folkökning: 1 152
 • Födda: 1 651
 • Döda: 1 140
 • Inflyttade: 7 562
 • Utflyttade: 6 962

Bostäder 2021

 • Flerbostadshus: 43 216
 • Småhus: 25 786
 • Övriga hus: 851
 • Totalt: 69 853

Sysselsättning 2020

 • Antal sysselsatta: 77 348
  Förvärvsarbetande dagbefolkning, samtliga som arbetar inom kommunen oavsett var de bor.
 • Inpendling: 14 936
 • Utpendling: 8 874
 • Förvärvsfrekvens (20-64 år) kvinnor: 79,2 %
 • Förvärvsfrekvens (20-64 år) män: 81,4 %
 • Förvärvsfrekvens (20-64 år) totalt: 80,4 %

Yta

 • Landareal (km²): 1 480

KONTAKT

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30