search
Sök
menu
Meny

Arbetsmarknadsstatistik

Illustration av förstoringsglas med en människa i mitten.

I slutet av 2019 arbetade 78 267 personer inom kommunens gränser, vilket innebär att sysselsättningen har ökat med 7 640 över en 5-årsperiod.

Den vanligaste yrkesbranschen i Jönköpings kommun är vård och omsorg, följt av handel samt tillverkning och utvinning. Den största arbetsgivaren är Jönköpings kommun med cirka 11 400 anställda, medan den största privata arbetsgivaren är Husqvarna AB med cirka 1 800 anställda.

Sysselsättningsutveckling


2015

2016

2017

2018

2019*

Dagbefolkning

70 624

73 151

75 517

77 160

78 267

Nattbefolkning

66 545

68 201

69 866

71 035

72 216

* Fr.o.m. 2019 används en ny källa och metod för att klassificera förvärvsarbetande, därför är 2019 års uppgifter inte riktigt jämförbara med tidigare år.

Kommentar: Sysselsättningsstatistiken avser förvärvsarbetande 16 år och äldre. Dagbefolkning är förvärvsarbetande med arbetsställe i kommunen. Nattbefolkning är förvärvsarbetande med bostad i kommunen. Notera att det är en eftersläpning på ett år då det gäller publicering av arbetsmarknadsstatistik.


Pendling


2015

2016

2017

2018

2019*

Inpendlare

12 695

13 633

14 444

14 969

14 843

Utpendlare

8 616

8 683

8 793

8 844

8 792

Nettopendling

4 079

4 950

5 651

6 125

6 051Sysselsatta efter näringsgren 2019

Näringsgren

Kvinnor

Män

Totalt

Procent

Vård och omsorg;  sociala tjänster

11 225

2 724

13 949

17,8

Handel

4 315

5 962

10 277

13,1

Tillverkning och utvinning

2 052

6 946

8 998

11,5

Företagstjänster

3 572

5 132

8 704

11,1

Utbildning

5 731

1 931

7 662

9,8

Transport och magasinering

1 480

4 453

5 933

7,6

Offentlig förvaltning och försvar

3 167

2 249

5 416

6,9

Byggverksamhet

342

4 188

4 530

5,8

Personliga och kulturella tjänster

1 663

1 335

2 998

3,8

Hotell och restauranger

1 418

1 249

2 667

3,4

Information och kommunikation

610

1 766

2 376

3,0

Fastighetsverksamhet

420

798

1 218

1,6

Jordbruk, skogsbruk och fiske

283

766

1 049

1,3

Energi och miljö

128

646

774

1,0

Finans- och försäkringsverksamhet

315

307

622

0,8

Okänd bransch

701

393

1 094

1,4

Totalt

37 422

40 845

78 267

100

 Anm. Förvärvsarbetande dagbefolkning (förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen)


Sysselsatta efter större arbetsgivare 2020-12-31

Arbetsgivare

Kvinnor

Män

Totalt

Jönköpings kommun

9 010

2 420

11 430

Region Jönköpings län

4 745

1 370

6 115

Husqvarna AB

440

1 355

1 795

IKEA-fötetagen

610

735

1 345

Statens Jordbruksverk

525

300

825

Jönköping University

470

355

825

SAAB-koncernen

120

535

655

KABE GROUP AB

135

420

555

Fläkt Group Sweden AB

95

445

540

Kooperativet OLJA

390

125

515

Elgiganten

105

335

440

PostNord

85*

325*

410*

Arla Foods

85

310

395

Telia Sverige AB

80

225

305

Keolis Sverige AB

20

245

265


*Uppgifterna är från 2018
  

Kontakt

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30