search
Sök
menu
Meny

Arbetsmarknadsstatistik

I slutet av 2016 arbetade 73 151 personer inom kommunens gränser, vilket innebär att sysselsättningen har ökat med 5 500 över en 5-årsperiod.

Den vanligaste yrkesbranschen i Jönköpings kommun är vård och omsorg, följt av handel samt tillverkning och utvinning. Den största arbetsgivaren är Jönköpings kommun med 10 700 anställda, medan den största privata arbetsgivaren är Husqvarna AB med 1 600 anställda.

 

Sysselsättningsutveckling


2012

2013

2014

2015

2016

Dagbefolkning

68 294

68 426

69 255

70 624

73 151

Nattbefolkning

64 145

64 472

65 181

66 545

68 201

 Kommentar: Sysselsättningsstatistiken avser förvärvsarbetande 16 år och äldre. Dagbefolkning är förvärvsarbetande med arbetsställe i kommunen. Nattbefolkning är förvärvsarbetande med bostad i kommunen. Notera att det är en eftersläpning på ett år då det gäller publicering av arbetsmarknadsstatistik.

 

Pendling


2012

2013

2014

2015

2016

Inpendlare

12 134

12 163

12 415

12 695

13 633

Utpendlare

7 985

8 209

8 341

8 616

8 683

Nettopendling

4 149

3 954

4 074

4 079

4 950

 


Sysselsatta efter näringsgren 2016

Näringsgren

Kvinnor

Män

Totalt

Procent

Vård och omsorg

11 203

2 547

13 750

18,8

Handel

4 255

5 959

10 214

14,0

Tillverkning och utvinning

1 833

6 688

8 521

11,6

Företagstjänster

3 229

4 672

7 901

10,8

Utbildning

5 410

1 858

7 268

9,9

Transport och magasinering

1 178

3 939

5 117

7,0

Offentlig förvaltning m.m.

2 954

2 085

5 039

6,9

Byggverksamhet

311

4 021

4 332

5,9

Personliga och kulturella tjänster

1 443

1 212

2 655

3,6

Hotell och restauranger

1 372

1 084

2 456

3,4

Information och kommunikation

538

1 606

2 144

2,9

Fastighetsverksamhet

343

725

1 068

1,5

Jordbruk, skogsbruk och fiske

245

695

940

1,3

Finans- och
försäkringsverksamhet

319

328

647

0,9

Energi och miljö

100

469

569

0,8

Ej specificerat

315

215

530

0,7

Totalt

35 048

38 103

73 151

100,0

 Anm. Förvärvsarbetande dagbefolkning (förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen)

  

Sysselsatta efter större arbetsgivare 2016

Arbetsgivare

Kvinnor

Män

Totalt

Jönköpings kommun

8 545

2 155

10 700

Region Jönköpings län

4 305

1 170

5 475

Husqvarna AB

390

1 215

1 605

IKEA-fötetagen

425

520

945

Statens Jordbruksverk

465

280

745

Jönköping University

390

315

705

Elgiganten

..

..

655

SAAB-koncernen

90

500

590

Keolis Sverige AB

55

495

550

Kooperativet OLJA

415

125

540

KABE

100

415

515

PostNord

120

370

490

Fläkt Woods

55

410

465

Arla Foods

85

315

400

Hallpressen

135

195

330