search
Sök
menu
Meny

Arbetsmarknadsstatistik

Flygfoto över Torsviks industriområde

I slutet av 2018 arbetade 77 160 personer inom kommunens gränser, vilket innebär att sysselsättningen har ökat med 8 700 över en 5-årsperiod.

Den vanligaste yrkesbranschen i Jönköpings kommun är vård och omsorg, följt av handel samt tillverkning och utvinning. Den största arbetsgivaren är Jönköpings kommun med cirka 11 400 anställda, medan den största privata arbetsgivaren är Husqvarna AB med cirka 1 800 anställda.

Sysselsättningsutveckling


2014

2015

2016

2017

2018

Dagbefolkning

69 255

70 624

73 151

75 517

77 160

Nattbefolkning

65 181

66 545

68 201

69 866

71 035

Kommentar: Sysselsättningsstatistiken avser förvärvsarbetande 16 år och äldre. Dagbefolkning är förvärvsarbetande med arbetsställe i kommunen. Nattbefolkning är förvärvsarbetande med bostad i kommunen. Notera att det är en eftersläpning på ett år då det gäller publicering av arbetsmarknadsstatistik.


Pendling


2014

2015

2016

2017

2018

Inpendlare

12 415

12 695

13 633

14 444

14 969

Utpendlare

8 341

8 616

8 683

8 793

8 844

Nettopendling

4 074

4 079

4 950

5 651

6 125Sysselsatta efter näringsgren 2018

Näringsgren

Kvinnor

Män

Totalt

Procent

Vård och omsorg;  sociala tjänster

11 173

2 676

13 849

17,9

Handel

4 195

5 891

10 086

13,1

Tillverkning och utvinning

2 014

7 126

9 140

11,8

Företagstjänster

3 508

5 205

8 713

11,3

Utbildning

5 558

1 936

7 494

9,7

Transport och magasinering

1 546

4 520

6 066

7,9

Offentlig förvaltning och försvar

3 332

2 395

5 727

7,4

Byggverksamhet

315

4 131

4 446

5,8

Personliga och kulturella tjänster

1 534

1 229

2 763

3,6

Hotell och restauranger

1 308

1 174

2 482

3,2

Information och kommunikation

541

1 739

2 280

3,0

Fastighetsverksamhet

357

739

1 096

1,4

Jordbruk, skogsbruk och fiske

249

694

943

1,2

Energi och miljö

118

630

748

1,0

Finans- och försäkringsverksamhet

317

324

641

0,8

Okänd bransch

436

250

686

0,9

Totalt

36 501

40 659

77 160

100

 Anm. Förvärvsarbetande dagbefolkning (förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen)


Sysselsatta efter större arbetsgivare 2019-12-31

Arbetsgivare

Kvinnor

Män

Totalt

Jönköpings kommun

9 020

2 360

11 380

Region Jönköpings län

4 630

1 310

5 940

Husqvarna AB

440

1 355

1 795

IKEA-fötetagen

600

730

1 330

Statens Jordbruksverk

550

310

860

Jönköping University

440

340

780

SAAB-koncernen

115

535

650

KABE GROUP AB

140

440

580

Keolis Sverige AB

50

530

580

Kooperativet OLJA

425

125

550

Fläkt Woods AB

90

455

545

Elgiganten

135*

360*

495*

Arla Foods

110

325

435

PostNord

85*

325*

410*

Telia Sverige AB

85

215

300


*Uppgifterna är från 2018
  

Kontakt

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30