search
Sök
menu
Meny

Arbetsmarknadsstatistik

Flygfoto över Torsviks industriområde

I slutet av 2018 arbetade 77 160 personer inom kommunens gränser, vilket innebär att sysselsättningen har ökat med 8 700 över en 5-årsperiod.

Den vanligaste yrkesbranschen i Jönköpings kommun är vård och omsorg, följt av handel samt tillverkning och utvinning. Den största arbetsgivaren är Jönköpings kommun med cirka 11 000 anställda, medan den största privata arbetsgivaren är Husqvarna AB med cirka 1 750 anställda.

Sysselsättningsutveckling


2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dagbefolkning

68 426

69 255

70 624

73 151

75 517

77 160

Nattbefolkning

64 472

65 181

66 545

68 201

69 866

71 035

Kommentar: Sysselsättningsstatistiken avser förvärvsarbetande 16 år och äldre. Dagbefolkning är förvärvsarbetande med arbetsställe i kommunen. Nattbefolkning är förvärvsarbetande med bostad i kommunen. Notera att det är en eftersläpning på ett år då det gäller publicering av arbetsmarknadsstatistik.


Pendling


2013

2014

2015

2016

2017

2018

Inpendlare

12 163

12 415

12 695

13 633

14 444

14 969

Utpendlare

8 209

8 341

8 616

8 683

8 793

8 844

Nettopendling

3 954

4 074

4 079

4 950

5 651

6 125Sysselsatta efter näringsgren 2018

Näringsgren

Kvinnor

Män

Totalt

Procent

Vård och omsorg; sociala tjänster

11 173

2 676

13 849

17,9

Handel

4 195

5 891

10 086

13,1

Tillverkning och utvinning

2 014

7 126

9 140

11,8

Företagstjänster

3 508

5 205

8 713

11,3

Utbildning

5 558

1 936

7 494

9,7

Transport och magasinering

1 546

4 520

6 066

7,9

Offentlig förvaltning och försvar

3 332

2 395

5 727

7,4

Byggverksamhet

315

4 131

4 446

5,8

Personliga och kulturella tjänster

1 534

1 229

2 763

3,6

Hotell och restauranger

1 308

1 174

2 482

3,2

Information och kommunikation

541

1 739

2 280

3,0

Fastighetsverksamhet

357

739

1 096

1,4

Jordbruk, skogsbruk och fiske

249

694

943

1,2

Energi och miljö

118

630

748

1,0

Finans- och försäkringsverksamhet

317

324

641

0,8

Okänd bransch

436

250

686

0,9

Totalt

36 501

40 659

77 160

100

 Anm. Förvärvsarbetande dagbefolkning (förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen)


Sysselsatta efter större arbetsgivare 20181231

Arbetsgivare

Kvinnor

Män

Totalt

Jönköpings kommun

8 930

2 280

11 210

Region Jönköpings län

4 545

1 275

5 820

Husqvarna AB

435

1 330

1 765

IKEA-fötetagen

590

685

1 275

Statens Jordbruksverk

545

325

870

Jönköping University

405

335

740

KABE GROUP AB

155

525

680

SAAB-koncernen

110

510

620

Kooperativet OLJA

480

125

605

Fläkt Woods AB

95

480

575

Elgiganten

135

360

495

PostNord

85

325

410

Arla Foods 

75

305

380

Keolis Sverige AB

40

315

355

Telia Sverige AB

85

225

310

  

Kontakt

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30