search
Sök
menu
Meny

Arbetsmarknadsstatistik

Flygfoto över Torsviks industriområde

I slutet av 2017 arbetade 75 517 personer inom kommunens gränser, vilket innebär att sysselsättningen har ökat med 7 200 över en 5-årsperiod.

Den vanligaste yrkesbranschen i Jönköpings kommun är vård och omsorg, följt av handel samt tillverkning och utvinning. Den största arbetsgivaren är Jönköpings kommun med cirka 11 000 anställda, medan den största privata arbetsgivaren är Husqvarna AB med cirka 1 750 anställda.

Sysselsättningsutveckling


2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dagbefolkning

68 294

68 426

69 255

70 624

73 151

75 517

Nattbefolkning

64 145

64 472

65 181

66 545

68 201

69 866

Kommentar: Sysselsättningsstatistiken avser förvärvsarbetande 16 år och äldre. Dagbefolkning är förvärvsarbetande med arbetsställe i kommunen. Nattbefolkning är förvärvsarbetande med bostad i kommunen. Notera att det är en eftersläpning på ett år då det gäller publicering av arbetsmarknadsstatistik.


Pendling


2012

2013

2014

2015

2016

2017

Inpendlare

12 134

12 163

12 415

12 695

13 633

14 444

Utpendlare

7 985

8 209

8 341

8 616

8 683

8 793

Nettopendling

4 149

3 954

4 074

4 079

4 950

5 651Sysselsatta efter näringsgren 2017

Näringsgren

Kvinnor

Män

Totalt

Procent

Vård och omsorg

11 359

2 790

14 149

18,7

Handel

4 319

5 938

10 257

13,6

Tillverkning och utvinning

1 931

6 873

8 804

11,7

Företagstjänster

3 334

4 909

8 243

10,9

Utbildning

5 454

1 837

7 291

9,7

Transport och magasinering

1 357

4 254

5 611

7,4

Civila myndigheter och försvaret

3 077

2 178

5 255

7,0

Byggverksamhet

293

3 970

4 263

5,6

Personliga och kulturella tjänster

1 479

1 220

2 699

3,6

Hotell och restauranger

1 387

1 138

2 525

3,3

Information och kommunikation

578

1 672

2 250

3,0

Fastighetsverksamhet

359

723

1 082

1,4

Jordbruk, skogsbruk och fiske

263

706

969

1,3

Energi och miljö

151

738

889

1,2

Kreditinstitut och försäkringsbolag

314

330

644

0,9

Okänd bransch

365

221

586

0,8

Totalt

36 020

39 497

75 517

100,0

 Anm. Förvärvsarbetande dagbefolkning (förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen)


Sysselsatta efter större arbetsgivare 20181231

Arbetsgivare

Kvinnor

Män

Totalt

Jönköpings kommun

8 930

2 280

11 210

Region Jönköpings län

4 545

1 275

5 820

Husqvarna AB

435

1 330

1 765

IKEA-fötetagen

590

685

1 275

Statens Jordbruksverk

545

325

870

Jönköping University

405

335

740

KABE GROUP AB

155

525

680

SAAB-koncernen

110

510

620

Elgiganten

135

360

495

Fläkt Woods AB

95

480

575

Kooperativet OLJA

480

125

605

PostNord

85

325

410

Arla Foods 

75

305

380

Keolis Sverige AB

40

315

355

Telia Sverige AB

85

225

310

  

Kontakt

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30