search
Sök
menu
Meny
Sök

Medborgarundersökning

Illustration av cirkel i tre olika stora delar.

På uppdrag av Jönköpings kommun genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning åt kommunen. Undersökningen har genomförts i kommunen sedan 2008.

Syftet med medborgarundersökningen är att få en bild av kommuninvånarnas syn på kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter samt inflytandet i kommunen.

I januari 2015 gjorde kommunen en sammanställning och utvärdering av samtliga medborgarundersökningar 2008–2014 med fokus på utvecklingen över åren och i jämförelse med andra kommuner. Även nyttan med undersökningen diskuteras i rapporten. Rapporten finns för nedladdning nedan.

Även SCB:s rapporter för varje enskilt år, inklusive den senaste undersökningen från hösten 2019, finns för nedladdning nedan.

Kontakt

Andreas Zeidlitz
Tfn 036-10 57 30