Formulär för felanmälan och synpunkter

Här kan du skicka in din felanmälan eller synpunkt. Till exempel om fel i stadsmiljön eller synpunkter på service och verksamheter.

Kontaktuppgifter
Ditt ärende blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Om du väljer att vara anonym kan vi inte återkoppla till dig, det kan även försvåra hanteringen.
Kontaktuppgifter
Hantering av personuppgifter
De personuppgifter som du fyller i kommer att lagras och behandlas i enlighet med gällande Dataskyddsförordning i syfte att hantera ditt ärende. Uppgifterna kan komma att delas med de verksamheter som ansvarar för att hantera ärendet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Jönköpings kommun. Du kan läsa mer om hur Jönköpings kommun hanterar dina personuppgifter vi länken nedan.

Senast granskad/publicerad: