Kamerabevakning, behandling av personuppgifter

Här kan du få information om personuppgiftshanteringen vid kamerabevakning.

Kamerabevakning

Tekniska kontoret i Jönköpings kommun har kamerabevakning på nio skolor i kommunen

  • Rosenlundsskolan
  • Flahultsskolan
  • Ribbaskolan
  • Stensholmsskolan
  • Junedalsskolan
  • Råslättsskolan
  • Hisingstorpsskolan
  • Attarpsskolan
  • Bäckadalsgymnasiet

Syftet är att förebygga brott, förhindra och utreda brott. Utlämning av inspelat material sker till polisen vid misstänkt brott. Ett begränsat antal personer vid tekniska kontoret och utbildningsförvaltningen kan ta del av materialet och det sparas i tio dagar, därefter raderas det automatiskt. Undantaget är när brott inträffat och materialet då kan lagras till dess att utredningen är avslutad.

Information om kamerabevakning i offentlig verksamhet, IMY Länk till annan webbplats.

Kamerabevakning med integritetsmaskning

Inomhus i skolan används endast kameror med integritetsmaskning. Det är ett analysverktyg för att övervaka inomhus utan att samla in känsliga personuppgifter. Det skyddar integriteten genom att anonymisera personerna i bildmaterialet. Det sker ingen bevakning i realtid eller ljudupptagning.

Vid brott finns möjlighet att hämta ut bilder där integritetsmaskningen har plockats bort. Åtkomst till dessa bilder är uteslutande möjligt för säkerhetsstrateg UBF och larmcentral.

Den rättsliga grunden för kamerabevakningen är allmänt intresse. Då personerna inte identifieras på övervakningsfilmerna kan i detta sammanhang registrerads rättigheter inte åberopas.

Om du anser att tekniska kontoret på något sätt missbrukar övervakningen finns möjlighet att klaga till Datainspektionen eller till Jönköpings kommuns dataskyddsombud.