search
Sök
menu
Meny

Tillgänglighet på webbplatsen

Jönköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur jonkoping.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Här beskriver vi också eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår webbplats publicerades 2012 vilket gör den ganska gammal. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Det gäller framför allt en del äldre material, till exempel

 • pdf-filer
 • äldre filmer kan sakna text
 • äldre formulär
 • en del integrationer från andra system

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från oss som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss genom att

 • fylla i formuläret nedan
 • skicka e-post till kontaktcenter@jonkoping.se
 • ringa vårt kontaktcenter 036-10 50 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt kan finnas insprängt på webbplatsen, t.ex.

 • äldre formulär
 • äldre blanketter
 • brister i textalternativ till bilder
 • pdf där texten är tillgänglig, men där textalternativ saknas till bilder

På grund av webbplatsens ålder, storlek och antalet redaktörer har vi inte någon detaljerad bild över vad som brister och var vi har bristerna. Det finns ingen tidsplan för när innehållet ska vara tillgängligt, men vi jobbar kontinuerligt med att försöka få webbplatsen mer tillgänglig.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • pdf-filer kan ha olika grad av tillgänglighet
 • äldre filmer kan sakna text och syntolkning
 • en del integrationer från andra system


Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning med hjälp av webbriktlinjer.se/testa

Funka Nu gjorde en oberoende granskning av jonkoping.se i december 2017

Vi har kontrollerat kontrasten i våra webbfärger i augusti 2019 med hjälp av webbyrån LimePark.

Vi har också gjort en del användartester på nya funktioner med hjälp av personer utan syn.

Webbplatsen publicerades den i maj 2012.

Redogörelsen uppdaterades senast den 30 oktober 2019

 

Kontakta oss:

Jag har hittat material på kommunens webbplats som inte är tillgängligt och som jag tycker ni ska åtgärda.Jag vill beställa material som ligger kommunens webbplats och som inte är tillgängligt, men jag vill ha det i tillgänglig form.

Beskriv materialet (pdf, bild med mera), eventuell rubrik samt var materialet finns på jonkoping.se.

Din e-postadress behövs endast för att skicka material eller ge återkoppling om en anmälan om inte tillgängligt material. Uppgiften raderas när du fått svar. Du kan också anmäla en brist anonymt.