search
Sök
menu
Meny

Öppna data, information tillgänglig för återanvändning

I Jönköpings kommun finns statistik, kartor och annat material som är öppna data, PSI-data. Den som önskar kan använda materialet utan kostnad.

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller regionen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Öppna geodata, kartor och geografisk informationlänk till annan webbplats

I tjänsten Öppna geodata kan du söka, ladda ner eller via API:er komma åt de öppna geografiska data som finns i Jönköpings kommun. Exempel på geografiska data kan vara badplatser, grundskolor, kommunstatistik inom nyckelkodsområden, naturvårdsobjekt, offentliga toaletter och parkeringsplatser. Geografiska data kan till exempel användas i Google Earth eller läggas på en karta som stöder WMS, GeoJSON eller Geoservice.

Där finns även länkar till några av Jönköpings kommuns webbkartor där du kan titta på öppna geodata.

Statistik och jämförelser från Jönköpings kommuns egen databaslänk till annan webbplats

Skolmaten i Jönköpings kommunlänk till annan webbplats

Luftkvalitet, mätningar av svaveldioxid, kvävedioxid, bensen och partiklarlänk till annan webbplats

Hållbarometern, runt hundra lokala miljömål och nyckeltal samt nationella miljökvalitetsmållänk till annan webbplats

Badvattentemperaturer

Lediga jobb

Lediga P-platser i parkeringshus

Antal registrerade cyklister i Jönköpinglänk till annan webbplats

Brukarenkät 2019 - elever och vårdnadshavarelänk till annan webbplats

Kallelser och protokoll från kommunfullmäktige och de politiska nämnderna

Evenemangsguidelänk till annan webbplats

Turistinformation och infopointslänk till annan webbplats

Länkad data med nyckeltal från Kolada

Kommun- och regionsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t.ex. SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Här har vi samlat nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

För att jämföra med andra finns det färdiga funktioner i kolada.se