Påverka och engagera dig

Här finns information om hur du kan få inblick i beslut. Du kan också lämna en synpunkt, överklaga ett beslut eller ta del av en allmän handling.

Här har vi samlat information om vad du som kommuninvånare behöver veta för att kunna påverka.

Kontakta en politiker

Våra förtroendevalda är cirka 500 kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Klicka på länken nedan för att få information om vilka uppdrag de har samt hur du kan kontakta dem.

Sök förtroendevald politiker i Jönköpings kommun efter namn eller politiskt parti

Följ kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige i Jönköping har 81 ledamöter och beslutar bland annat om kommunens budget och ekonomiska långtidsplaner, utser ledamöter i kommunala nämnder och fastslår de politiska målen för kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktige sammanträder i regel sista torsdagen i varje månad klockan 9.00 i Erik Dahlbergs­gymnasiets aula. Sammanträdena är offentliga och direktsänds i närradion Vättervåg 98,5 MHz samt i Lokal-TV. Du kan också följa sammanträdet i direktsändning på webben via länken nedan.

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträde i livesändning samt tidigare möten Länk till annan webbplats.

Kallelser, protokoll och handlingar från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Samråd

När kommunen har tagit fram ett förslag kan sakägare som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen när det gäller exempelvis förslag på detaljplaner. För att se detaljplaner som är ute på samråd just nu, klicka på länken nedan.

Detaljplaner ute på samråd

Medborgardialog

Dialog med dig som medborgare på kommunens initiativ görs i syfte att skapa delaktighet och ge möjlighet till inflytande. Genom dialog med dig kan vi till exempel fånga upp nya idéer som vi annars inte tänkt på.

Exempel på medborgardialoger som vi haft är Medborgardialog Rosenlundsbadet 2025, där allmänheten via enkäter och samtal fick möjlighet att tycka till om ett framtida Rosenlundsbad. Ett annat exempel var medborgardialogen för Magnus Ladulås plats där kommunen ville samla in tankar inför ombyggnationen.

När medborgardialogerna slutförts skickas underlaget in till våra styrande politiker. De får då en bredare bild av vad invånarna tycker inför ett beslut som ska fattas.

På kommunens webbplats publiceras information om aktuella medborgardialoger.

Samverkan med civilsamhället

Genom samverkan mellan kommunen och civilsamhället kan vi tillsammans ta del av varandras kunskaper och erfarenheter för att möta gemensamma utmaningar. Läs mer om arbetet via länken nedan.

Samverkan med civilsamhället

Kommundelsutveckling

För att få en trygg och trivsam utemiljö kan representanter från föreningar, organisationer och institutioner vara med och utveckla den kommundel där de bor eller är verksamma i.

Syftet med verksamheten kommundels- och stadsdelsutveckling är att:

  • Öka delaktighet och ansvarstagande för de som bor och verkar i kommundelar och stadsdelar
  • Stärka kommundelens/stadsdelens identitet och framtidstro
  • Skapa trivsammare fysiska miljöer
  • Samordna och utöka information, marknadsföring och attraktionskraft

Läs mer om utvecklingsarbetet i de olika kommundelarna via länken nedan.

Kommundelsutveckling

Tipsa om misstänkta oegentligheter i kommunens verksamheter

Misstankarna kan gälla korruption, mutor, jäv eller liknande där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv. Via länken nedan kan du skicka in ditt tips.

Whistleblower, tips om misstänkta oegentligheter

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT