Få hjälp med att rösta

Här finns information för dig som inte kan rösta i vallokal på valdagen. Du kan istället förtidsrösta, rösta med bud eller genom ambulerande röstmottagning.

Rösta med bud

Om du på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning eller om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt inte kan rösta i vallokal på valdagen, kan du rösta med bud. Det betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Om du bor, eller vistas, vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren. För att rösta med bud behöver du ett särskilt material som du beställer från kommunen (valkansliet telefonnummer: 036-10 50 95), länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Valmyndigheten: Rösta med bud Länk till annan webbplats.

Ambulerande röstmottagning

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunens ambulerande röstmottagare hjälpa dig. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagarna kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Det är alltid två röstmottagare som gemensamt tar emot röster. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en röstningslokal.

Anmälan om behov av ambulerande röstmottagning

Du kan anmäla behov av ambulerande röstmottagning genom att ringa till Valkansliet på Jönköpings kommun på telefonnummer: 036-10 50 95.

Ambulerande röstmottagning ska vara möjlig att begära från och med den 24 augusti till och med på valdagen den 11 september (fram till kl. 15:00).

Skillnad mellan att rösta med bud och ambulerande röstmottagning

Ett bud får inte hjälpa väljaren utan är enbart en transportör av väljarens iordningställda röst till en förtidsröstningslokal eller väljarens vallokal. En budröst får göras i ordning tidigast 24 dagar före valdagen.

En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal och är, om väljaren så begär, även skyldig att hjälpa väljaren att göra i ordning sin röst. Röstmottagaren har alltid tystnadsplikt.