Barnets rättigheter

Här får du information om hur Jönköpings kommun arbetar med barnets rättigheter.

De flesta verksamheter som barn och unga kommer i kontakt med finns inom kommunen. Därför är det viktigt att känna till barns rätt.

Barnets rättigheter i Jönköpings kommun

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är ett internationella rättigheter som Sverige skrivit under. Från och med den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen också som svensk lag.

Sedan 2012 finns ett beslut om att arbeta med barnets rättigheter i Jönköpings kommun. Beslutet innebär att:

  • Varje år skriva samman ett barnbokslut som synliggör barn situation i kommunen,
  • Öka barns och ungas inflytande och delaktighet i kommunen,
  • Ta hänsyn till barnets rättigheter i beslut som fattas,
  • Det finns en övergripande tjänst som driver barnrättsfrågorna i kommunen.

Jönköpings kommuns årliga hållbarhetsbokslut

Jönköpings kommun har skrivit årliga barnbokslut sedan 2012. Från och med 2022 ingår uppföljningen av barns rättigheter i hållbarhetsbokslutet.

Barns och ungas inflytande och delaktighet

I Jönköpings kommun pågår olika arbeten för barns och ungas delaktighet och inflytande:

  • Varje år genomförs en ljusmanifestation för barnets rättigheter. Ljusmanifestationen genomförs i samband med barnkonventionens födelsedag i november. Inför ljusmanifestationen får barn i Jönköpings kommun lära sig om barnets rättigheter samtidigt som de gör en ljuslykta. Arbetet avslutas sedan med den gemensamma ljusmanifestationen.
  • UngJKPG är en applikation där barn och unga i åldrarna 13-25 år. I appen har unga möjlighet att ta del av aktiviteter som händer i kommunen, söka aktivitetsbidrag eller vara med och påverka.
  • En gång om året möter förtroendevalda politiker unga i högstadie- och gymnasieåldrarna. Mötet syftar till att skapa en personlig kontakt mellan unga och kommunens politiker och lyfta information om hur barn och unga kan påverka i Jönköpings kommun.

KONTAKT

Maja Björkebäck
Strateg för mänskliga rättigheter och barnrätt, Utvecklings- och hållbarhetsenheten

E-post: maja.bjorkeback@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: