Pris för berömliga insatser för barn, nominering

Glada barn som gungar 

Här finns information om hur du nominerar en eller flera personer som gjort något utöver det vanliga för barn.

Vi delar årligen ut priset för berömliga insatser för att uppmärksamma och belöna ideella insatser som leder till att barns hälsa och välbefinnande stärks.

Såväl enskilda personer som organisationer, föreningar, företag, kommunala förvaltningar, nämnder och andra har möjlighet att nominera kandidater.

Kriterier för nominering:

  • Insatsen ska vara ideell.
  • Insatsen ska ha berört barn och unga i Jönköpings kommun.
  • Den nominerade ska vara bosatt i Jönköpings kommun.

Nomineringsperioden gäller till och med den 31 juli 2023.

Kommunfullmäktiges presidium tar beslut i augusti om vem som ska få priset, vilket är en summa på 15 000 kronor. Utdelning sker i november i samband med vår årliga ljusmanifestation för barns rättigheter.

Tidigare vinnare av priset

Nomineringsformulär - nomineringen stängde 31 juli

Senast granskad/publicerad: