Nominera till pris för berömliga insatser för barn 2022

Sex glada barn i färgglada kläder hoppar högt över gräset.

Här finns information om hur du nominerar en eller flera personer som gjort något utöver det vanliga för barn.

Vi delar årligen ut priset för berömliga insatser för att uppmärksamma och belöna ideella insatser som leder till att barns hälsa och välbefinnande stärks.

Nomineringsperioden gäller till och med den 31 juli 2022.

I nomineringen anger du vilken ideell berömlig insats som genomförts. Insatsen ska vara ideell och den ska ha berört barn och unga i Jönköpings kommun. Den nominerade ska vara bosatt i Jönköpings kommun.

Såväl enskilda personer som organisationer, föreningar, företag, kommunala förvaltningar, nämnder och andra har möjlighet att nominera kandidater.

Kommunfullmäktiges presidium tar beslut i augusti om vem som ska få priset, vilket är en summa på 15 000 kronor. Utdelning sker i november i samband med vår årliga ljusmanifestation för barns rättigheter.

Tidigare vinnare av priset

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00