Nationella minoriteter

Här hittar du information om hur Jönköpings kommun arbetar med att skydda Sveriges nationella minoriteter.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges fem nationella minoriteter. De är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer.

Minoritetslagen ska stärka de nationella minoriteternas rätt till inflytande. Den ska även främja de fem minoritetsspråken:

  • jiddisch
  • romani chib
  • finska
  • meänkieli
  • samiska

Minoritetslagen ska ge skydd åt de nationella minoriteterna och stödja de historiska minoritetsspråken. Den ska även främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket.

Lagändringar från den 1 januari 2019

Den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Genom ändringarna i lagen måste alla kommuner stärka skydd och inflytande för de nationella minoriteterna. Jönköpings kommun har ett ansvar att skydda Sveriges nationella minoriteter. Det betyder att kommunen inte bara ska samråda med föreningar, utan också med medborgare som kan ha kopplingar till ett minoritetsspråk eller kultur.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för att du som tillhör en nationell minoritet får information om din rätt att använda ditt minoritetsspråk. Kommunen ska också stärka dina möjligheter till inflytande.

Jönköpings kommun har samråd med de nationella minoriteterna, där sverigefinska föreningen har en drivande roll. Genom den gemensamma värdegrunden ska kommunens verksamheter ta ett aktivt ansvar för att tillgodose rättigheterna i svensk lagstiftning och i mänskliga rättigheter.

 

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Tommy Josefsson
Integrationsstrateg
Utvecklings- och hållbarhetsenheten