Internationellt arbete, internationalisering

Här finns information om det internationella arbetet som syftar till att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer.

Arbetet ska också främja kommunernas arbete med internationalisering i de olika förvaltningarna och avdelningarna.

EU/internationella relationer har som uppgift att lyfta EU och internationella frågor i regionen. En uppgift är också att visa på vad regionen och kommuner gör internationellt. Fokus är bland annat att inspirera, kommunicera och öka kunskapen om internationella frågor genom olika projekt och samarbeten. Vi vill också inspirera allmänheten till att engagera sig i europeiska och internationella frågor.

Övergripande mål för EU/internationella relationers arbete

  • Öka invånarnas (ungdomars) tolerans och förståelse för andra kulturer.
  • Stimulera medborgare, näringsliv, föreningar, högskola m.fl. att etablera internationella kontakter och ta del av utvecklingsresurser
  • Tillföra de kommunala verksamheterna kompetens, resurser och perspektiv genom ett aktivt engagemang i olika internationella projekt och samarbeten.
  • Bidra till en demokratisk samhällsutveckling.

Politiskt beslut

Jönköpings kommunfullmäktige antog den 22 november 2018 ”Internationell Strategi för Jönköpings kommun”.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Chantal Coté
internationell strateg

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00