Internationellt arbete, internationalisering

Här finns information om det internationella arbetet som syftar till att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer.

Barn som tittar på en rad av små bordsflaggor från olika länder.