Samverkan

Här finns information om hur Jönköpings kommun samarbetar över organisationsgränser, såväl inom som utanför kommunens organisation.

Vy över Jönköpings centrum med piren och hamnen i förgrunden.