Samverkan för att förebygga brott bland ungdomar

Här finns information hur samverkan kring kommunens brottsförebyggande arbete fungerar. Här finns också de medborgarlöften som kommunen och polisen beslutat om.

Kommunens brottsförebyggande arbete styrs i stor utsträckning av Program för trygghet och säkerhet 2019-2022 och det medborgarlöfte som kommunen och polisen årligen beslutar om. Kommunen ska i det brottsförebyggande arbetet arbeta med evidensbaserade metoder utifrån gemensamma lägesbilder. En narkotikafri miljö för barn och ungdomar är ett ständigt aktuellt arbetsområde.

I kommunens brottsförebyggande råd (Brå) samverkar kommun, polis och andra aktörer i brottsförebyggande frågor som bland annat rör ungdomar och brott. Arbetet i Brå leds av kommunens säkerhet- och krisberedskapsavdelning som är med i Beredningsgrupp för barn och unga (BBU) och adjungerande i Samarbetsorgan för barn och ungdom (SBU).

Medborgarlöfte

Jönköpings kommun och polismyndigheten har en lång tradition av samarbete och det har sedan många år funnits ett avtal om samverkan. Lokalpolisområde Södra Vätterbygden och Jönköpings kommun ska bland annat fortsätta att arbeta utifrån den lokala lägesbilden på Råslätt, Öxnehaga, Österängen och Ekhagen med brottsförebyggande, trygghetsskapande och lagförande åtgärder.

Medborgarlöften Pdf, 320.4 kB.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Carina Västerek
Säkerhetssamordnare
Tfn 036-10 20 80