Brottsförebyggande arbete

Här kan du läsa om kommunens förebyggande arbete mot brott.

Det brottsförebyggande rådet är för närvarande vilande men kommer återupptas igen under 2023.

Arbetet handlar bland annat om att motverka kriminalitet bland ungdomar, skadegörelse, våldsbrott, stöld och tillgrepp samt organiserad brottslighet.

Brottsförebyggande rådet (Brå) Jönköpings kommun

Brå Jönköpings kommun består av representanter för kommunala förvaltningar, polisen och närsamhället. Ordförande är kommunens säkerhetssamordnare.  Rådet består för närvarande av:

  • Fastighetsägarna och Vätterhem
  • Företagarna, Jönköping City, Centrumledare A6 köpcenter och Jönköping Handel
  • Länstrafiken
  • Brottsofferjouren (BOJ)
  • Polisen
  • PRO
  • Kommunala förvaltningar (stadsbyggnadskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska kontoret, socialtjänsten, utbildningsförvaltningen)

Brå Jönköpings kommun samlas två gånger per år.

Arbetsgrupp Brå

Brås arbetsgrupp består av kultur- och fritidsförvaltningen, socialtjänsten, utbildningsförvaltningen och polisen. Ordförande är kommunens säkerhetssamordnare. 

Arbetsgruppen sammanträder fyra gånger per år.

Arbetsuppgifter

De planerade arbetsuppgifterna för Brå utgår från "Program för trygghet och säkerhet". Samverkan sker inom områdena kriminalitet bland ungdomar, skadegörelse, våldsbrott, stöld och tillgrepp samt organiserad brottslighet. Satsningarna i handlingsprogrammet handlar bland annat om arbete bland barn och ungdomar samt åtgärder för att öka den upplevda tryggheten.

Förutom de planerade arbetsuppgifterna kommer Brå att arbeta med händelsebaserad planering av förebyggande insatser. Dessa i samband med större evenemang och skolavslutningar m.m.

pdf: Program för trygghet och säkerhet Pdf, 2 MB.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Elin Isfall
Säkerhet och krisberedskap