Trygghetsvandring, påverka våra miljöer

Mörk tunnel med runda lampor i taket.

Här kan du läsa om vad trygghetsvandringar är och hur du kan vara med och påverka våra gemensamma miljöer.

Trygghet är viktigt. Hur trygga vi känner oss kan vara avgörande för var, hur och under vilken tid vi rör oss. Det kan också påverka vilka aktiviteter vi deltar i, hur vi mår samt hur vi möts och umgås med andra människor.

Genom att delta i en trygghetsvandring har du möjlighet att påverka våra gemensamma miljöer. Du kan var med och skapa förutsättningar för trygghet, lustfyllda möten och trivsamma miljöer i din närhet.

Trygghetsvandringar är en metod för att få olika parter att träffas och under ledning av en kunnig arrangör utbyta tankar och synpunkter, sprida information samt diskutera konstruktiva idéer. Att medverka i en trygghetsvandring innebär att du under trivsamma former träffar andra människor och pratar om vad som kan förbättras i det egna området.

Såhär går du tillväga om du vill ordna en trygghetsvandring

  • Bestäm syftet med vandringen
  • Vilka ska bjudas in?
  • Hur ska vandringen läggas upp?
  • Hur ska information om vandringen spridas?
  • Förbered lokal och eventuellt fika för ett möte inför vandringen

När förberedelserna är klara kontaktas kommunens säkerhetssamordnare eller trygghetssamordnare som ser till att berörda tjänstemän inbjuds till vandringen.​

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Elin Isfall
Säkerhets- och krisberedskap