Våldsbejakande extremism, radikalisering

Här kan du få information om hur du ska agera om du är orolig över att en anhörig, kollega eller vän har börjat utrycka extrema åsikter?

Om någon plötsligt har börjat ägna sig väldigt mycket åt sin tro, blivit religiösa eller börjat umgås i kretsar med väldigt annorlunda synsätt? Det kan också vara så att de börjat isolera sig och sluta umgås med sina tidigare vänner. Då är det viktigt att ta detta på allvar och ta hjälp för att reda ut din oro. Får personer som sysslar med våldsbejakande extremism fortsätta kan det bli ett allvarligt problem för samhället. Det är också allvarligt för personen som är inblandad eller riskerar att bli inblandad. Personen följer inte de regler som samhället bestämt.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism handlar om att använda våld för att nå ideologiska mål. Våldsbejakande extremism kan innebära väldigt olika saker. Det kan handla om att planera, finansiera, förbereda och genomföra våldshandlingar eller att på olika sätt stödja eller uppmana andra till att utföra våldshandlingar och attentat.

Säkerhetspolisen bedömer att det idag finns tre våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige:

  • våldsbejakande vit makt-miljö (högerextremism)
  • våldsbejakande autonom miljö (vänsterextremism)
  • våldsbejakande religiös extremism

Om någon är på väg att dras in i en våldsbejakande extremistisk miljö kallas det ibland att personen är på väg att bli radikaliserad.

Så jobbar Jönköpings kommun med våldsbejakande extremism

Kommunen arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism, bland annat genom att arbeta med värdegrund, inkludering och integration. En stor del av arbetet är ett naturligt inslag i exempelvis skola, socialtjänst, kultur- och fritidsverksamhet. En del av arbetet samordnas av en arbetsgrupp. Jönköpings kommun samarbetar med polisen i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Socialtjänsten har ansvar för att personer får stöd och hjälp som dom behöver. Det gäller också personer som riskerar att dras in i eller är involverade i våldsbejakande extremistiska miljöer.

Det är inte personens åsikter som ska kunna leda till insatser från socialtjänsten. Det är behovet av skydd och stöd till följd av att personen är eller har varit involverad i våldsbejakande extremism.

Socialtjänstens insatser beror på behov och ålder.

Stöd för att motverka och förebygga våldsbejakande extremism

Har du frågor om våldsbejakande extremism eller är du orolig för att en närstående ska dras in i en extremistisk miljö? Kommunens samordnare mot våldsbejakande extremism och ansvarigt socialkontor nås via kommunens Kontaktcenter.

Telefon: 036-10 50 00

Rädda barnens orostelefon

Är du orolig att någon du känner dras till en extrem rörelse eller ideologi? Ring anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd.
Telefon: 020-100 200

Rädda barnens information om radikalisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt kunskapsutbyte

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå.

CVE, Center mot våldbejakande extremisms hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast granskad/publicerad: