Utomhusvarning - VMA, beredskapslarm och flyglarm

Processbild av VMA - som förklarar signalen i bild

Här kan du läsa om utomhussignalen Hesa Fredrik som kan användas både i krig och fredstid för att varna människor för fara.

Du hör den oftast när den testas fyra gånger per år, utomhussignalen som ska varna dig om något händer i din närhet.

Det finns tre tillfällen då utomhussignalen kan användas:

  1. VMA - viktigt meddelande till allmänheten.
  2. Beredskapslarm vid fara för krig.
  3. Flyglarm när faran för luftangrepp/attacker från t.ex. flygplan är stor.

Sen finns det en signal som berättar att faran är över. Det är en 30 sekunder lång signal.

Beredskapslarm och flyglarm

Vid höjd beredskap finns två olika varningar, beredskapslarm och flyglarm.

Beredskapslarm används om regeringen vill meddela att det råder omedelbar krigsfara, eller att landet är i krig. Då hörs det en signal på 30 sekunder – uppehåll 15 sekunder - signal 30 sekunder och som upprepas under 5 minuter.

Flyglarm innebär att ett hotande luftangrepp har upptäckts. Det kan vara flygplan eller andra luftburna farkoster som kan vara ett hot för oss. Du ska då genast söka skydd i skyddsrum eller källare. Signalen är kort men upprepas varannan sekund under en minut.

Information om höjd beredskap (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

MSB:s information om utomhusvarning Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: