Krisberedskap vid kriser och samhällsstörningar

En man sitter i mörker. Det är strömavbrott i en butik. Framför mannen lyser en fotogenlampa. Där står också en skylt med texten endast kontanter. 

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Här kan du läsa om samhällsstörningar och hur vi ska hantera olika kriser som kan uppstå. Vad har kommunen för ansvar och vilket ansvar har du.

En samhällsstörning eller en kris är en händelse som avviker från det normala. Det är en händelse som kan medföra en överhängande risk för allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det kan vara en händelse som kräver skyndsamma insatser. En samhällsstörning kan till exempel handla om alltifrån naturolyckor (stormar, översvämningar, värmeböljor), stora olyckor (tågolyckor, bussolyckor, utsläpp av farliga ämnen, explosioner) till krig.

Alla är en viktig del i krisberedskapen

Vid en samhällsstörning är det viktigt att alla är förberedda, att vi har en plan för hur vi ska hantera den uppkomna situationen på bästa sätt. Det gäller att vi som kommun har en plan och att du som privatperson har en plan. Hur kan du förbereda dig hemma så att du kan klara dig själv några dagar utan någon annans hjälp?

Som kommun har vi en viktig roll i samhällets krisberedskap. Vi har ett ansvar att se till att våra verksamheter fungerar även under en kris. Det kan till exempel handla om vattenförsörjning, äldreomsorg, skola, räddningstjänst och sophämtning.

Vi har sammanställt ett antal sidor som ska informera om dig om hur vi som kommun arbetar och hur du som privatperson kan förbereda dig och hantera olika uppkomna situationer.

Hur fungerar kommunens krisberedskap?

Din egen krisberedskap

Samhällets frivilliga organisationer

Krisinformation

Värmebölja - tips på hur du skyddar dig?

Översvämning - innan och efter

Stormar

Trygghetspunkter

Skyddsrum

Krisstöd vid allvarliga händelser

Senast granskad/publicerad: