Krisinformation till allmänheten

Här kan du läsa hur du kan få information när samhället drabbas av störningar av olika slag.

Vid en större händelse kan allmänheten informeras på något eller flera av följande sätt:

  • Kontaktcenter på telefonnummer 036-10 50 00.
  • www.jonkoping.se.
  • Kommunens facebooksida facebook.com/jonkopingskommun
  • Sveriges Radio Jönköping P4.
  • Informationsnumret 11313
  • Annonser.
  • Muntligt eller med hjälp av flygblad på de trygghetspunkter som kan komma att upprättas vid en större händelse.
  • I en situation där datakommunikationen inte fungerar sprids information i större utsträckning via flygblad.
  • Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) som sänds via radio och tv. Det kan också kompletteras med signalen för utomhusvarning.

Skriv gärna ut denna lista och spara i din krislåda. Bra att veta är att brandstationerna nästan alltid är en Trygghetspunkt du ska kunna ta dig till och få mer information.

Informationsnummer 113 13

113 13 är Sveriges informationsnummer. Numret ringer du om du vill få eller lämna information vid större händelser i samhället.

113 13 kan du ringa från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal besvaras av en SOS-operatör som hjälper dig.

Ring informationsnumret 113 13 när du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Man kan dels få information, dels kan man lämna information om en pågående händelse.

Information som du lämnar bidrar till helhetsbilden av en händelse och lämnas vidare till berörda kommuner och myndigheter.

Informationen som lämnas av 113 13 kommer, beroende på händelse, från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer.

SOS Alarm om 113 13 Länk till annan webbplats.

Nödnumret 112

Nödnumret 112 ska bara användas i nödsituationer. Ring nödnumret 112 när du eller någon annan i din närhet är skadad i en olycka eller plötsligt faller ihop eller om det är en brand eller någon annan nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår, polis eller annan hjälpresurs.

112 kan du ringa från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal besvaras av en SOS-operatör som hjälper dig.

Senast granskad/publicerad: