Skydd mot översvämning

Gata med bilar som är översvämmad med vatten.

Här får du tips hur du kan undvika översvämning och vad du kan göra om du ändå drabbas.

Det finns några saker du själv kan göra för att skydda dig mot att översvämning skadar din tomt och ditt hus. Om du ändå drabbas får du några goda råd här.

Innan du drabbas av översvämning kan du göra följande:

 • Se över försäkringen Ta reda på vad som gäller för din hemförsäkring. Dokumentera skador och spara kvitton.
 • Skaffa pumpar Hyr eller köp pumpar i god tid innan översvämningen kommer. Träna på att hantera dem i förväg.
 • Planera för barriärer Tänk i förväg ut det bästa läget för en tillfällig barriär som skyddar det du tycker är viktigast. Lägg inte barriären där den kan förorsaka skred.
 • Följ väderleksrapporten Ha koll på väderprognoserna för att kunna ta del av SMHI:s varningar för höga flöden eller kraftigt och ihållande regn.
 • Ha koll på vattennivån Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden så att du kan se när vattnet börjar stiga.
 • Skaffa information Ta reda på om just ditt område har varit översvämmat tidigare och vilka konsekvenser det blev då. Tidigare erfarenheter kan vara till hjälp för din egen beredskap.

Om du drabbas av översvämning ska du tänka på följande:

 • Håll koll på barnen Nya vattenfyllda gropar och håligheter i marken kan uppstå vid översvämning.
 • God hygien Se till att barn och djur inte dricker av eller badar i översvämningsvatten. Tvätta dig noga och rengör allt som har varit i kontakt med vattnet.
 • Flytta undan saker Flytta värdefulla ägodelar till säkra platser. Flytta även bilar, utemöbler och annat som kan följa med vattnet och orsaka stopp någon annanstans. Förvara inget känsligt direkt på källargolvet.
 • Proppa igen toalett och avlopp Förhindra avloppsvatten att tränga in i huset genom att proppa igen toaletter och avlopp med träpropp eller expanderpropp med gummitätning.
 • Bryt elen Stäng av elektriciteten och eventuella gasledningar om det finns risk för att de kommer i kontakt med vattnet. Se dock till att eventuella länspumpar kan fungera.
 • Förbered evakuering Packa en väska i fall det blir nödvändigt att överge huset. Ta med exempelvis utrustning för små barn, mediciner, ficklampor, viktiga dokument och värdepapper.

Källa: MSB

Senast granskad/publicerad: