Skyddsrum i händelse av krig

Brun trädörr med en skylt ovanför där det står skyddsrum på.

Här kan du läsa om skyddsrum som finns för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler. Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening. Kommunen har alltså bara ansvar för skyddsrum som de är fastighetsägare för.

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB som har ansvar och besiktar skyddsrummen. Om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste skyddsrummets ägare åtgärda dem. Vid hot om krig är det regeringen som fattar beslut om skyddsrummen ska öppnas.

Information om höjd beredskap får du genom radio och TV. Regeringen kan även meddela att det råder omedelbar krigsfara, eller att landet är i krig genom ett beredskapslarm via utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”.

Utomhusvarning - så låter de olika larmen

Vad skyddar skyddsrummen mot?

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Skyddsrummen räcker inte till hela befolkningen utan skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Hur hittar jag närmsta skyddsrum?

Märkningen för skyddsrum är en blå triangel på en orange bakgrund. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylten. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Under länken finns en karta med alla skyddsrum i Sverige. Skriv in vilken plats eller ort du vill hitta skyddsrum på.

Karta för alla skyddsrum i Sverige Länk till annan webbplats.

Skyddsrum - så funkar det - krisberedskap.se Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: