Vattensäkerhet och säkerhet på isen

Här hittar du information om vattensäkerhet, poolsäkerhet, simundervisning i skolan, flytvästar, livräddningsutrustning, issäkerhet och hastighetsbegränsningar i sjöar och vattendrag.

God vattensäkerhet uppnås om du kan simma och använder flytväst vid aktiviteter på och vid vatten. Du bör också ha utrustning för issäkerhet när du vistas på isar på sjöar och vattendrag (naturis).

Flytväst - en självklarhet på och vid vatten

Varje år omkommer ungefär hundra personer i Sverige på grund av drunkning, fler och fler förolyckas vid olyckor med fritidsbåtar. I många fall finns det alkohol med i bilden och flytväst saknas. 8 av 10 som drunknar är män.

Viktigt med rätt storlek

Det är viktigt att viktangivelsen stämmer med den som ska använda västen. Ett bra alternativ till att köpa flytväst är att hyra. Då vet du att du alltid får rätt storlek.

Vilken flytväst ska jag köpa?

Det finns olika typer av flytvästar som passar för olika ändamål. Tänk efter hur den ska användas och vem som ska ha den på sig. Ta hänsyn till simkunnighet och vattenvana. På Konsumentverkets webbplats kan du läsa mer om vilken flytväst som passar bäst om du vill köpa en. De västar du kan hyra hos Räddningstjänsten är så kallade räddningsvästar, som har krage. Tänk på att välja en väst som anpassad för din vikt.

Hur ska flytvästen sitta?

Den bästa flytvästen är den som du har på dig. Flytvästen är viktanpassad. Det innebär att den fungerar bra om man väger inom intervallet som anges på västen. Ännu viktigare är att flytvästen sitter bra. Med det menas framför allt att den inte sitter för löst på kroppen. Om den sitter för löst kommer den att flyta upp över axlar och huvud om du hamnar i vattnet. I värsta fall kan du till och med glida ur västen. Passformen på västen är viktigare än att det står exakt rätt viktintervall på etiketten. Väger man 75 kg men passar bättre i en väst som det står 50-70 kg på så är det den man ska välja. Flytkraften räcker till gott och väl. Det är viktigt att västen inte är för stor så att den glider upp om man trillar i. Är du liten och smal kan en mindre väst sitta bättre.

Kontrollera att spännen, dragkedjor och remmar är hela. Fäst alla remmar. Grenbandet är särskilt viktigt! Det ska vara ca fem centimeter mellan bandet och grenen.

Testa gärna flytvästen i samband med bad innan den ska användas på riktigt. Den torkar på ett par timmar. Räddningsvästen ska kunna vända bäraren till ett stabilt ryggläge inom tio sekunder och därefter hålla användarens näsa och mun över vattenytan.

Hyr flytväst hos räddningstjänsten

Livräddningsutrustning

Den utrustning för livräddning i vatten som finns på allmän mark sköts av kommunen. Utrustning som kommunen placerar ut och sköter är båtar, livbojar (frälsarkransar) och hakar. Hjälp oss att hålla utrustningen funktionsduglig genom att anmäla fel på utrustningen.

Felanmälan

Simundervisning i skolan

Barn i kommunala grundskolan får obligatorisk simundervisning till och med årskurs 2. Detta för att så många barn som möjligt ska bli simkunniga tidigt. Enligt läroplanen ska man kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg när man går ut årskurs 6.

Vuxna och barn har också möjlighet att delta i den frivilliga simundervisning som bedrivs av Jönköpings simsällskap och Svenska livräddningssällskapet på kommunens bad.

Jönköpings simsällskap Länk till annan webbplats.

Svenska livräddningssällskapet (SLS) Länk till annan webbplats.

Kommunen bedriver arbete med vattensäkerhet i en grupp med representanter för förvaltningar och ideella organisationer.

Säkerhet kring pooler och trädgårdsdammar

En pool, bassäng eller damm i trädgården utgör risk för drunkning. Se över säkerheten runt poolen eller dammen regelbundet.

Drunkning är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan ett och sex år. Lämna aldrig barn ensamma i badet eller om det finns en pool eller damm i närheten. Små barn ska bada på gripavstånd så att du snabbt och enkelt kan hjälpa till.

Ordningslagen och Boverkets byggregler reglerar hur säkerhetsanordningarna kring pooler och dammar ska se ut för att minska risken för olyckor.

Skydd vid fast pool eller bassäng

Är vattnet djupare än 20 cm krävs skydd mot olycksfall enligt Boverkets byggregler. Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd.

Skydd vid flyttbar pool

Bygglagstiftningen reglerar inte flyttbara pooler. Lämpligt skydd kan vara staket eller heltäckande skydd. Ta bort stegen när poolen inte används.

Skydd vid damm

Exempel på skydd vid trädgårdsdammen är flacka stränder. Du kan också ha nät som monteras i dammens djupaste del.

Boverket om poolsäkerhet Länk till annan webbplats.

Hastighetsbegränsningar i sjöar och vattendrag

I vissa sjöar och andra vattendrag finns det begräsningar för båttrafik. Länsstyrelsen beslutar om vilka hastigheter som ska gälla till sjöss.

Länsstyrelsen beslutar även om förbud mot att ankra och andra begränsningar som gäller vattenområden.

Vattenskoter får endast köras i Vättern, i farleden för färjorna mellan Gränna och Visingsö. Från och med 1 maj 2022 behöver du ha förarbevis för att få köra vattenskoter.

Förarbevis vattenskoter, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

På länsstyrelsens karta kan du se regler för sjötrafik, till exempel var det finns förbud mot motorbåt, hastighetsbegränsningar och förbud mot ankring.

Länsstyrelsens föreskrifter om förbud mot viss sjötrafik i Vättern Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens information om sjötrafik Länk till annan webbplats.

Issäkerhet, säkerhet på isen

Hur gör du om du hamnar i vattnet under en skridskotur på en sjö? Vilken utrustning behöver du och vad bör du tänka på när du är ute?

Läs mer om issäkerhet och utrustning

Senast granskad/publicerad: