search
Sök
menu
Meny

Samverkan för att förebygga brott bland ungdomar

I kommunens brottsförebyggande råd (Brå) samverkar kommun, polis och andra aktörer i brottsförebyggande frågor som bland annat rör ungdomar och brott.

Kommunens brottsförebyggande arbete styrs i stor utsträckning av Program för trygghet och säkerhet 2019-2022 och det medborgarlöfte som kommunen och polisen årligen beslutar om. Kommunen ska i det brottsförebyggande arbetet arbeta med evidensbaserade metoder utifrån gemensamma lägesbilder. En narkotikafri miljö för barn och ungdomar är ett ständigt aktuellt arbetsområde.

Arbetet i Brå leds av kommunens säkerhetsavdelning som också är adjungerande i Samarbetsorgan för barn och ungdom (SBU).

Medborgarlöfte

Jönköpings kommun och polismyndigheten har en lång tradition av samarbete och det har sedan många år funnits ett avtal om samverkan. Lokalpolisområde Södra Vätterbygden och Jönköpings kommun ska gemensamt under 2021 arbeta utifrån den lokala lägesbilden på Råslätt, Öxnehaga, Österängen och Ekhagen med brottsförebyggande, trygghetsskapande och lagförande åtgärder.

Medborgarlöfte (pdf, 190.4 kB)

Carina Västerek
Säkerhetssamordnare
Tfn 036-10 20 80