search
Sök
menu
Meny

Samverkan för att förebygga brott bland ungdomar

I kommunens brottsförebyggande råd (Brå) samverkar kommun, polis och andra aktörer i brottsförebyggande frågor som bland annat rör ungdomar och brott.

Kommunens brottsförebyggande arbete styrs i stor utsträckning av Program för trygghet och säkerhet 2019-2022 och det medborgarlöfte som kommunen och polisen årligen beslutar om. Kommunen ska i det brottsförebyggande arbetet arbeta med evidensbaserade metoder utifrån gemensamma lägesbilder. En narkotikafri miljö för barn och ungdomar är ett ständigt aktuellt arbetsområde.

Arbetet i Brå leds av kommunens säkerhetsavdelning som också är adjungerande i Samarbetsorgan för barn och ungdom (SBU).

Carina Västerek
Säkerhetssamordnare
Tfn 036-10 58 75