Faktura från Jönköpings kommun

Här finns information om betalning av fakturor, obetalda fakturor och utlandsbetalning.

Har du frågor om fakturor?

Har du frågor om en faktura ska du kontakta den förvaltning som fakturerat dig. Telefonnumret hittar du på fakturan.

Om fakturan har kommit bort eller om du har frågor som rör inbetalningar, autogiro, e-faktura, krav med mera är du välkommen att kontakta kundfordringsenheten. Se kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Bankgiro

Jönköpings kommun har bankgiro som huvudbetalningssätt. Betalar du med ett eget inbetalningskort eller via Internetbank är det viktigt att alltid ange fakturans OCR-nummer (eller ev. fakturanummer).

  • Bankgironummer 5324-1220 används för fakturor avseende förskola och fritidshem, äldreomsorg, hyra m.m. från Jönköpings kommun.
  • Bankgironummer 5034-0421 används för vatten/avlopp från Jönköpings kommun.
  • Bankgironummer 5233-2475 används för avfallsfakturor från June Avfall & Miljö AB.
  • Bankgironummer 5845-6153 används för fakturor avseende el, elnät, fjärrvärme samt bredband från Jönköping Energi.

Betalningssätt som rekommenderas är E-faktura och/eller Autogiro.

Stadskontoret har ingen kassa där man kan betala fakturor kontant.

Autogiro för att betala fakturor

Med autogiro kan du betala räkningar tryggt och säkert helt automatiskt på förfallodagen, under förutsättning att det finns täckning på ditt konto.

Fakturan skickas till dig som vanligt, men det framgår att beloppet dras via autogiro. Du behöver bara se till att det finns pengar på kontot.

Anmälan om autogiro

Du anmäler att du vill ha autogiro antingen via din internetbank eller genom att fylla i blanketten nedan. Blanketten går också att beställa genom att kontakta kundfordringsenheten på stadskontoret. Autogiro kostar inget extra.

Blanketten kan fyllas i direkt på skärmen och skrivas ut. Efter underskrift skickas ansökan till:

Jönköpings kommun
Stadskontoret
Kundfordringsenheten
551 89 Jönköping

Du kan även hämta blanketten på Kontaktcenter i Juneporten.

Bankgironummer för autogirobetalningar:

  • 5034-0421 Vatten och avlopp från Jönköpings kommun
  • 5233-2475 June Avfall & Miljö AB
  • 5921-0948 Övriga fordringar från Jönköpings kommun

Villkor

Medgivande om uttag

Jag medger att uttag får göras från det angivna bankkontot på begäran av kommunen för överföring till denne. Jag ska senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för alla de betalningar som ska göras på förfallodagen. Detta förbinder jag mig till även gentemot banken. Jag medger att betalningarna får belastas mitt konto i banken bankdagen före förfallodagen. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisning av uttagen får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller också om jag får ett annat kontonummer eller byter bank.

Om pengar saknas på kontot

Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot är jag medveten om att det kan innebära att betalningar inte blir utförda. Om betalningar ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår.

Insättning

Insättning på betalningsmottagarens konto görs på förfallodagen. Om täckning saknas på mitt konto bankdagen före förfallodagen men medel senare inflyter kan - efter överenskommelse mellan betalningsmottagaren och dennes bank - överföringen göras senare inom en vecka.

Besked om kommande betalningar

För att uttag från mitt konto ska få göras ska betalningsmottagaren ha sänt meddelande till mig senast åtta (8) dagar före förfallodagen. Meddelandet – som kan avse flera förfallodagar – ska innehålla uppgift om betalningens belopp och förfallodag samt betalningssätt. Meddelandet kan ges via s.k. samfaktura och då får kontots adress användas för meddelandet. (Information om s.k. samfaktura kan fås från banken).

Stopp av uttag genom att meddela betalningsmottagaren

Om jag inte medger ett uttag kan jag kontakta betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen och begära att uttaget stoppas.

Stopp av medgivande

Jag kan också stoppa alla uttag avseende medgivandet. Detta sker genom att jag underrättar banken senast två bankdagar före förfallodagen. Detta ska göras på en särskild blankett eller via annan rutin som anvisas av banken. När jag stoppat ett medgivande via banken innebär det att inga betalningar som grundas på det stoppade medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet. Har jag inte hävt ett stopp inom två månader upphör berört medgivande att gälla.

Återkallelse av medgivande

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast (5) bankdagar efter det att jag återkallat det. Om jag vill återkalla ett medgivande gör jag det genom meddelande till betalningsmottagaren eller skriftligt meddelande till banken.

Bankens godkännande

Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto kan användas för autogiro.

Rätten att avbryta mina betalningar via autogiro

Banken får, men är inte skyldig att, avbryta min anslutning till autogiro om jag inte i rätt tid har tillräckligt belopp på mitt konto för mina betalningar, om kontoförhållandena förändras samt om jag vid upprepade tillfällen stoppar betalningar från kontot utan att ha välgrundade skäl för det. Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall, avbryta min anslutning till autogiro.

Rätten att sambearbeta adressuppgifter

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogiro-rutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.

Övrigt

Ränta på kontot i min bank liksom eventuella avgifter utgår enligt de grunder som min bank vid varje tid allmänt tillämpar.

Hur säger jag upp mitt autogiro?

Tjänsten autogiro gäller tills vidare. Vill du avsluta ditt autogiro måste du kontakta din bank eller kundfordringsenheten.

E-faktura

Om du inte längre vill ha pappersfaktura eller skriva in långa OCR-nummer vid betalning så kan du anmäla dig till e-faktura. Du anmäler själv, i din Internetbank, att du vill ha E-faktura.

Vad är e-faktura (elektronisk faktura)?

En e-faktura skickas till dig via din internetbank. Fakturan kan du se i internetbanken och den ser ut precis som en pappersfaktura.

Hur vet jag att jag fått en e-faktura till min internetbank?

Du måste regelbundet kontrollera hos din internetbank om du har några e-fakturor som kommit in för betalning.

Får jag pappersfaktura?

Nej, när du anmält dig till e-faktura får du inte längre någon pappersfaktura.

Vilken information får jag på e-fakturan?

E-fakturan innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.

Kan jag kombinera en e-faktura med autogiro?

Ja det går bra. Det innebär att du får en e-faktura men du behöver inte godkänna den. Den kommer automatiskt att betalas på förfallodagen. Har du inte autogiro idag - fyll i autogiroanmälan på www.jonkoping.se och skicka in den eller kontakta oss enligt nedan.

Vissa banker har ett bättre alternativ till autogiro som heter autobetalning, anmälan och avanmälan sker direkt på internetbanken, kontakta din internetbank för att få mer information om de kan erbjuda tjänsten.

När betalas en e-faktura?

När du har godkänt din e-faktura hos din internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen.

När får jag e-fakturan?

E-fakturan får du vid samma tidpunkt som du skulle ha fått pappersfakturan.

Vad händer om jag missar att betala?

Om du missar att betala din e-faktura får du en påminnelse på papper.

Vad händer om jag byter bank?

Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten e-faktura.

Faktura till digital brevlåda

Du tar emot fakturan i din digitala brevlåda. Om du är ansluten till Kivra, kan du även betala fakturan i din digitala brevlåda. Är du ansluten till en annan digital brevlåda, betalar du fakturan via din internetbank.

Du som betalar dina fakturor via e-faktura eller autogiro fortsätter att betala fakturorna på det sättet, även om du ansluter dig till en digital brevlåda.

Vad är en digital brevlåda?

Med en digital brevlåda får du post från myndigheter och kommuner digitalt i stället för på papper. Den digitala brevlådan tar du del av via webben eller mobilapp. Du loggar in med hjälp av bank-id. Det kostar inget att ha en digital brevlåda.

Läs mer om vad en digital brevlåda är hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG Länk till annan webbplats.

Hur anmäler jag mig till en digital brevlåda?

Du besöker Myndigheten för digital förvaltning, DIGG Länk till annan webbplats.. Där finns information om de olika brevlådorna och hur du gör för att skaffa dig en.

Du bestämmer själv vilken leverantör för digital brevlåda som du vill ha. Det går att få fakturor från Jönköpings kommun till de digitala brevlåda som är anslutna som avsändare till tjänsten Mina meddelanden. Det är namnet på den myndighetsgemensamma infrastrukturen för säker digital post.

Hur vet jag om jag har en digital brevlåda?

Du kan logga in på Mina sidor hos Skatteverket för att se om du har anslutit dig till en digital brevlåda.

Besök Mina sidor hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Måste jag ha en digital brevlåda?

Nej, det behöver du inte. Det är frivilligt att skaffa en digital brevlåda. Om du varken har digital brevlåda, e-faktura eller autogiro så kommer du att fortsätta få pappersfakturor från oss i din brevlåda.

Hur vet jag när jag får post?

Varje gång du får ny post i din digitala brevlåda får du en avisering via e-post eller en notis i mobilen. Tänk därför på att alltid ha dina kontaktuppgifter uppdaterade i din digitala brevlåda.

Kan jag betala fakturan i den digitala brevlådan?

Är du ansluten till Kivra kan du betala fakturan i din digitala brevlåda. Du som är ansluten till en annan digital brevlåda tar emot fakturan i din digitala brevlåda, men betalar den via din internetbank.

Jag hittar inte fakturan i min digitala brevlåda. Vad gör jag?

Tänk på att det är den som står som fakturamottagare på fakturan som får den i sin digitala brevlåda. Är du fakturamottagare hittar du enkelt fakturan i din digitala brevlåda.

Vad händer om jag missar att betala den digitala fakturan?

Om du missar att betala en digital faktura så får du påminnelse via vanlig post.

Jag är ansluten till digital brevlåda men vill fortsätta få pappersfakturor från kommunen. Hur gör jag då?

Om du är registrerad hos en digital brevlåda men inte vill ha din faktura dit behöver du avaktivera Jönköpings kommun i din digitala brevlåda.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om digital brevlåda?

Om du har frågor hur du använder din digitala brevlåda, kontaktar du företaget där du har din digitala brevlåda.

Utlandsbetalning

Betalar du från utlandet behöver du ange kommunens IBAN-nummer och BIC-kod.

Kommunens IBAN-nummer (International Bank Account Number) och BIC-kod (Bank Identifier Code), BIC kallades tidigare för SWIFT är

  • IBAN:
  • SE85 5000 0000 0580 8100 8837
  • BIC: ESSESESS

Obetalda fakturor

Om du inte betalar en faktura i tid skickas en påminnelse. Detta görs ca 7 dagar efter förfallodagen.

I samband med denna påminnelse tillkommer en kostnad på 60 kr. Dröjsmålsränta (Riksbankens referensränta + 8 %) tillkommer på nästa faktura eller som separat räntefaktura.

Om fakturan därefter inte betalas, skickas ärendet vidare för inkassoåtgärder.

KONTAKT

Kundfordringsenheten

Telefon 036-10 60 50

Telefontid helgfria vardagar
kl. 10.00–12.00 och 13.00–16.00

juni, juli augusti
kl. 10.00–12.00 och 13.00–15.00

E-post: kund@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: