Faktura till Jönköpings kommun

Här får du som är leverantör till kommunen information om vad du ska tänka på vid fakturering.

Fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska. Observera att PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor inte räknas som e-fakturor. Som leverantör till Jönköpings kommun måste du skicka e-fakturor, antingen i formatet Peppol Bis Billing 3.0 eller Svefaktura 1.0.

Kravet på e-faktura gäller sedan den 1 april 2019 när en ny lag trädde i kraft. Det gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan datumet för ny lag, omfattas inte retroaktivt av lagen. Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med kommunen så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut.

Mer information finns hos Myndigheten för Digital förvaltning, se länk längst ner på sidan.

E-fakturor

Jönköpings kommun samarbetar med Pagero AB som är vår VAN-leverantör.

Organisationsnummer, GLN-nummer och PEPPOL-ID

Jönköpings kommuns organisationsnummer är: 212000-0530.

VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden) är SE212000053001.

Nedanstående nummer går till kommunen och styr mot olika delar i vår organisation. Om inget annat är uttalat ska det översta användas.
OrganisationGLNPEPPOL-ID
Jönköpings kommun73500403600020088:7350040360002
Jönköpings kommun, orderbaserade fakturor73401416000080088:7340141600008
Jönköpings kommun, tekniska kontoret service73401416599690088:7340141659969
Jönköpings kommun, VA73401416599900088:7340141659990
Jönköpings kommun, miljöhantering i Jönköping73401416599830088:7340141659983

Undantag från krav på e-faktura

Bestämmelserna i lagen ska inte tillämpas i de fall användande av e-faktura skulle innebära risk för antingen:

 • Röjande av uppgifter som omfattas av sekretess
 • Skada för säkerhetskänslig verksamhet

Dessa fakturor skickas som pappersfaktura till:

Jönköpings kommun
Ref xxxxxx
Box 393

551 15 Jönköping

Övriga fakturor som inte omfattas av lagkravet på elektroniska fakturor skickas antingen med post till ovanstående adress eller som PDF-faktura via mejl till:

box393@jonkoping.se

För PDF-faktura gäller en faktura per PDF-fil. Eventuella underlag måste vara med i samma PDF-fil som fakturan.

Fakturaportal - för dig som inte kan e-fakturera

Om du inte kan e-fakturera erbjuds du att använda vår fakturaportal, där du som leverantör kostnadsfritt kan registrera och skicka elektroniska fakturor till oss. Vid första tillfället måste du skapa ett konto. En handledning finns som beskriver hur du går tillväga för att registrera din faktura.

Tänk på att ange ett korrekt referensnummer (se under rubrik Innehåll faktura) i fältet ”Er referens”, detta styr att fakturan hamnar hos rätt beställare.

Vid problem med registrering eller skapandet av faktura vänligen vänd dig till Pagero via e-post eller via telefon.

Länk till fakturaportal finns längst ner på sidan under länkar.

Fakturans innehåll

Referens

För att fakturan ska komma till rätt mottagare måste en referens anges på varje faktura. Referensen består av max 10 tecken utan mellanslag och inleds alltid med minst 2 siffror alternativt börjar den med JKP, JKPT, JKPV eller JKPM följt av 5-6 siffror.

Referens ska alltid uppges av den som beställer. I annat fall ska leverantören fråga efter referens. Leveransadressen är alltid en annan än fakturaadressen. Övriga uppgifter som en faktura ställd till Jönköpings kommun ska innehålla är:

 • Fakturadatum
 • Unikt fakturanummer
 • Köparens namn
 • Ert namn och er adress
 • Ert organisationsnummer
 • Ert momsregistreringsnummer
 • Uppgift om F-skattebevis
 • Vad varan/tjänsten avser (ev. specifikation i bilaga)
 • När varan/tjänsten levererades
 • Betalningsvillkor, förfallodatum
 • Bank- och/eller plusgiro
 • Belopp (nettobelopp, momsbelopp samt bruttobelopp)
 • Momssats
 • Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst om inte annat avtalats med leverantören. Expeditions-, fakturerings- eller andra avgifter accepteras inte.

Rekvisition

Vi har nytt utseende på Jönköpings kommuns rekvisitionsblankett. Under en övergångsperiod är både den gamla och nya rekvisitionsblanketten giltiga.

Se exempel på hur den nya rekvisitionsblanketten ser ut (pdf) Pdf, 169.5 kB.

Senast granskad/publicerad: