search
Sök
menu
Meny
Sök

Val till riksdag, kommun och region

Här hittar du information om val till riksdag, kommun och region som nästa gång infaller den 11 september 2022. Det finns även möjlighet att förtidsrösta.

I Jönköpings kommun bor runt 110 000 röstberättigade medborgare som har möjlighet att rösta vid Allmänna valen 2022. Som röstberättigad får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress där det framgår vilken vallokal du ska rösta i. Du kan välja att antingen förtidsrösta eller rösta på själva valdagen.

Förtidsröstning

Du kan med fördel förtidsrösta från 24 augusti till 11 september i någon av kommunens röstningslokaler.

Här kan du förtidsrösta Länk till annan webbplats.

Rösta på valdagen

Den 11 september är det valdag. På ditt röstkort framgår det vilken vallokal du ska rösta i.

Vallokaler på valdagen Länk till annan webbplats.

Du kan få hjälp med att rösta

Om du inte kan rösta i vallokal på valdagen finns det olika sätt att gå tillväga. Du kan välja att förtidsrösta, rösta med bud eller genom ambulerande röstmottagning om du inte känner någon som kan vara bud åt dig.

Få hjälp med att rösta - rösta med bud eller ambulerande röstmottagning

Valnämnden

Kommunen har en valnämnd som ansvarar för att rent praktiskt genomföra Allmänna val, EU-val, folkomröstningar och eventuella extra val. Det innebär bland annat att skaffa vallokaler och se till att det finns röstmottagare. Valnämnden ska informera om hur valet går till och var och när du kan rösta.

Valnämndens uppdrag

Valnämnden i varje kommun är en lokal valmyndighet. Valnämnden har ansvar för genomförandet av röstning inom kommunen.

I ansvaret ingår att utse och utbilda röstmottagare och se till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt se till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt torsdagen i veckan efter valdagen.

Valnämnden i Jönköpings kommun

Rösträtt

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i regionen/kommunen eller,
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i regionen och kommunen eller,
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Valmyndigheten: Mer information om röstning och rösträtt Länk till annan webbplats.

Rösträtt för utlandssvenskar

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige. För att betraktas som utlandssvensk måste du någon gång ha varit folkbokförd i Sverige.

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla
dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Särskilda regler för vissa EU-medborgare

Du som är medborgare i ett EU-land och har full immunitet och bor i Sverige men inte är folkbokförd här, har rösträtt i val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och Europaparlamentet om du senast 30 dagar före valet anmäler dig till röstlängden.

KONTAKT

Du når Valnämnden i Jönköpings kommun via Kontaktcenter
Tfn: 036-10 50 00
E-post: valnamnd@jonkoping.se