search
Sök
menu
Meny
Sök
Lediga jobb

Här kan du söka på Befattning och Arbetsställe.

SorteringsriktningTitelArbetsställeSorteringsriktningSök senast
Administration, ekonomi, juridik 
Boendeutvecklare Socialpsykiatrin och Boendestöd26 sep
InkassohandläggareKundfordringsenheten14 okt
Stadsjurist, vikariatJuridiska enheten7 okt
Chefer och verksamhetsledare 
Biträdande rektor som vill skapa lärglädjeAlfred Dalinskolan24 okt
Data/IT 
InformationssäkerhetsstrategKanslienheten27 sep
Hotell, restaurang, storhushåll 
Kockar till flera av våra kostverksamheter!Äldreomsorgen30 sep
Hälso- och sjukvård 
Engagerad och ansvarstagande undersköterska till Huskvarna Söder hemtjänstHuskvarna Söder hemtjänst3 okt
Engagerad och stabil undersköterskaKålgårdens äldreboende14 okt
Engagerad undersköterska till Ekhagens hemtjänstEkhagen29 sep
Erfaren undersköterska till Bruksgatans äldreboendeBruksgatans äldreboende, Äldreomsorg5 okt
Jönköpings kommun söker timvikarie inom vård och omsorgÄldreomsorgen och funktionshinderomsorgen10 okt
Sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor till Hälso- och sjukvårdsfunktionenHälso- och sjukvårdsfunktionen30 sep
Självgående undersköterskaSolstickegatans äldreboende31 okt
Stabil och självgående undersköterskaKärrhökens äldreboende18 okt
Timvikarie natt till Gränna äldreboendeGränna äldreboende, Äldreomsorg27 sep
Undersköterska Gjutarens äldreboende 5 okt
UndersköterskaDundrets äldreboende17 okt
Undersköterska demensenhetSmedjegårdens äldreboende1 okt
Undersköterska hemtjänstÖxnehaga hemtjänst28 sep
Undersköterska med inriktning demensvårdRosengårdens äldreboende15 okt
Undersköterska Rehabilitering korttidsenhetDundrets äldreboende17 okt
Undersköterskor till Gränna äldreboendeGränna äldreboende, Äldreomsorg6 okt
Undersköterskor vikariat till korttidsenhet och demensenhetÖxnebacka äldreboende30 sep
Installation, drift, underhåll 
DriftteknikerFastighetsavdelningen/ Fastighetsservice10 okt
Vaktmästare med hög känsla för service!Verksamhetsservice/Vaktmästeri3 okt
Kultur, media, design 
E-arkivarieKanslienheten27 sep
WebbredaktörIT- och digitaliseringsenheten29 sep
Naturbruk 
ParkingenjörGata Park Skog/Planering10 okt
Pedagogiskt arbete 
Dramapedagog till projekt inom grundsärskolanKulturskolan26 sep
Elevassistent som vill bidra till lärglädje Alfred Dalinskolan6 okt
FritidslärareDalviksskolan12 okt
Förskollärare som vill skapa lärglädjeHovslätts FO26 sep
Förskollärare som vill skapa lärglädje Munksjöstadens fo13 okt
Förstelärare i tyska till vår fina skolaFlahultsskolan30 sep
Gymnasielärare i matematikErik Dahlbergsgymnasiet30 sep
Gymnasielärare i matematik och fysikErik Dahlbergsgymnasiet30 sep
Lärare 1-3Ljungarumsskolan F-66 okt
Lärare 4-6Hovslättsskolan13 okt
Lärare 4-6Öxnehaga skolområde6 okt
Lärare 4-6/Grundskollärare 1-7Hisingstorpsskolan5 okt
Lärare f-3Oxhagsskolan6 okt
Lärare i matematik som vill bidra med lärglädjeAlfred Dalinskolan24 okt
Lärare i matte och fysikRibbaskolan i Gränna30 sep
Lärare i NO och TeknikFlahultsskolan10 okt
Lärare i svenska och svenska som andraspråkRåslättsskolan26 sep
Lärare i svenska som andraspråk som vill skapa lärglädjeAlfred Dalinskolan5 okt
Lärare i tyska kombinerat med annat ämneSanda utbildningscentrum3 okt
Lärare Ma/No/Tk åk 7-9Junedalsskolan5 okt
Lärare Matematik, gymnasietSanda utbildningscentrum3 okt
Lärare till Skolstöd som skapar lärglädjeUtbildningsförvaltningen, central placering10 okt
Lärare åk 4-6 som vill bidra till lärglädje Fagerslättsskolan3 okt
Modersmålslärare i pashto som vill skapa lärglädje Modersmåls- och mottagningsenheten30 sep
Musiklärare årskurs 4-6Österängens SO3 okt
Speciallärare/specialpedagogTalavidskolan30 sep
SpecialpedagogRåslätts FO28 sep
Specialpedagog/speciallärare som vill bidra till lärglädjeFagerslättsskolan och Hakarps skolområde26 sep
Timanställda till förskola, skola och fritidshemUtbildningsförvaltningen31 dec
Socialt arbete 
Alkohol- och drogbehandlareSlottsgruppen IFO Missbruksvård1 okt
Barnskötare som lägger grunden till ett livslångt lärandeUtbildningsförvaltningen1 okt
Erfaren och trygg stödassistent till Nyckelvägens servicebostad!Funktionshinderomsorgen7 okt
FamiljerättssekreterareSocialförvaltningen Individ och familjeomsorgen29 sep
FritidsassistentKultur och fritidsförvaltningen, avd. Ung fritid26 sep
Fritidsassistent med fokus på barn och unga med funktionsnedsättningKultur och fritidsförvaltningen26 sep
Kärrarps HVB hem söker timvikarie! Individ- och familjeomsorgen8 okt
Lagorienterad och flexibel arbetsinstruktörDaglig verksamhet11 okt
Majvallens dagliga verksamhet söker stödassistent!Daglig verksamhet26 sep
Personliga assistenter till enskilt hem!Funktionshinderomsorgen 17 okt
SkolkuratorTorpaskolan29 sep
Socialsekreterare till försörjningsstöd RåslättIndivid- och familjeomsorgen30 sep
Strandängens serviceboende söker stödassistent!Socialpsykiatrin 30 sep
Stödassistent till Husargatans GruppbostadFunktionshinderomsorgen4 okt
stödassistent/stödpedagog till Apelvägens gruppbostadFunktionshinderomsorgen13 okt
Stödassistent/stödpedagog till Kungsgatans gruppbostadFunktionshinderomsorgen20 okt
Stödassistenter och stödpedagoger till daglig verksamhetDaglig verksamhet 12 okt
Stödpedagog till Lovisagatan 23 gruppbostad!Socialpsykiatrin1 okt
Stödpedagog/Stödassistent som förmedlar lugnFunktionshinderomsorgen, Skärstad4 okt
Tekniskt arbete 
Mätningsingenjör VA-nät/ Utveckling30 sep
Transport 
Lastbilsförare till vår vinterberedskapGata Park Skog/Teknisk Service/Transportcentralen 24 sep