Brandsäkerhet på företag och i verksamheter

Här finner du information om brandskydd och brandsäkerhet på företag, för organisationer och föreningar samt vilket ansvar verksamheterna har.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd. Det betyder att det bör finnas ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA för alla byggnader.

Bra brandsäkerhet uppnås genom ordning och reda, dokumentation, regelbundna kontroller och kunskap hos personalen. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhållet och att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas.

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Skriftlig redogörelse

Tidigare fanns det krav på att ägare till vissa verksamheter behövde lämna in en skriftlig redogörelse till kommunen. Detta togs bort 1 januari 2021då Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor förändrades. Ändringen i lagen påverkar inte det ansvar som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. De ska fortsatt se till att ett skäligt brandskydd upprätthålls och även bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Ansvar

Det bör inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal.

Beroende på vilken verksamhet som du bedriver kan det finnas andra lagar som du måste ta hänsyn till. Brandfarliga och explosiva varor är ett bra exempel.

Brandfarliga och explosiva varor

Brandtillsyn

Automatiskt brandlarm

Rengöring och brandskyddskontroll av imkanaler på restaurang

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Du når oss via kommunens kontaktcenter 036-10 50 00