search
Sök
menu
Meny
Sök

Brandsäkerhet på företaget

Företag, organisationer och föreningar ansvarar för sitt eget brandskydd eller brandsäkerheten. Bra brandsäkerhet uppnås genom ordning och reda, dokumentation, regelbundna kontroller och kunskap hos personalen.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd. Det betyder att det bör finnas ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA för alla byggnader.

Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhållet och att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas.

Ansvar

Det bör inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal.

Beroende på vilken verksamhet som du bedriver kan det finnas andra lagar som du måste ta hänsyn till. Brandfarliga och explosiva varor är ett bra exempel.

KONTAKT

Du når oss via kommunens kontaktcenter 036-10 50 00